17-12-2015
Vi har været til julekoncert ovre i hallen, hvor alle skolens elever sang og spillede musik for os. Super flot.
Download de billeder
du har markeret i hjørnet