11-05-2016
Vi har været sammen med vores kommende klassekammerater og 0. Klasse.
Download de billeder
du har markeret i hjørnet