12-01-2015
Billeder fra frokost situationen en ganske almindelig mandag i Januar??
Download de billeder
du har markeret i hjørnet