08-09-2016
Besøg hos Jane og Rudys køer og kalve. Børnene fik rigtig en på opleveren, fik mærket på nærmeste hold hvad en ko er og brugt sanserne.
Download de billeder
du har markeret i hjørnet