19-02-2019
Billeder fra VG i februar måned. Fastelavnsmaskemaling, test/visning af fatselavnsmaske, motortiksal og -bane, læsning, leg med LEGO,
Download de billeder
du har markeret i hjørnet