Praktiske oplysninger

Åbningstider

ma-to 6.10-17.00, fr 6.10-16.20

Forældrebestyrelse

Medlemmer af forældrebestyrelsen

  • Allan Tarp
  • Camilla Holmberg Bahnsen
  • Kim Svanholm Rosenbeck
  • Lasse Lyngholm Olesen
  • Mette Fuglsang Grøn

Ansatte i forældrebestyrelsen

  • Birgitte Landgaard
  • Gitte Lindholm Sørensen
  • Malene Winther Nørskov

Kontakt

Adresse: Frederik Jensensvej 2
Tlf.: 98256530
Email:

BARNETS START I BØRNEHAVEN:

At starte i børnehave er altid en stor omvæltning for såvel barnet som forældrene. Her er mange ting at forholde sig til: nye kammerater, nye voksne, nye regler samt et stort hus at finde rundt i.
For at gøre starten så blid som muligt, er det vigtigt, at barnet kan komme på besøg med forældre og/eller evt. dagplejer - gerne flere gange - i børnehaven inden start.
Ved opstartsmødet i børnehaven lægger vi vægt på at have god tid til at fortælle om børnehaven og dens dagligdag. Samtidig vil vi gerne høre om jeres barn og om jeres forventninger til børnehaven.
Er der nogle ting, I undrer jer over, er glade for eller utilfredse med, vil vi meget gerne, at I henvender jer til os omkring det - dels for at forbedre samarbejdet, men også for at vi får mulighed for at forbedre vores arbejde.


FERIE/FRIDAGE:

I forbindelse med ferie- og helligdagsperioder vil det komme ud på Min Institution, hvor vi gerne vil, at I "skriver" på, hvorvidt jeres barn holder fri eller kommer i børnehaven, så vi har mulighed for at tilrettelægge personalets ferie og afspadsering.
Hvis jeres barn har enkelte fridage, vil vi også gerne have besked af hensyn til dagens aktiviteter.


SYGDOM:

Børnehaven modtager IKKE syge og smittebærende børn.
At være rask vil sige, at man kan deltage i de forskellige aktiviteter, der foregår i løbet af dagen i børnehaven - såvel ude som inde.
HUSK! At vi skal have besked, når jeres barn er syg, og hvis det har en smitsom sygdom, så de øvrige forældre og personalet kan blive orienteret.
Hvis jeres barn bliver syg/kommer til skade i børnehaven, kontaktes forældrene så hurtigt som muligt.


SPECIELLE HENSYN:

Børnehaven tager, i den udstrækning det er muligt, specielle hensyn til jeres barn, hvis det drejer sig om astma, allergi eller lignende.
Med hensyn til medicingivning ved kroniske sygdomme, skal vi have lægens ordination og underskrift.
Al anden medicin må IKKE gives i børnehaven. Hvis jeres barn f.eks. skal have penicillin, er det muligt at få det ordineret, så man kan give det hjemme.


SOVEBØRN:

Hvis jeres barn har brug for en middagslur, så aftal det med personalet. Vi har madrasser, puder og dyner, men HUSK evt. sovedyr/sut.


LEGETØJ:

Jeres barn må gerne medbringe eget legetøj i børnehaven - MEN, det er på eget ansvar. Personalet har ikke ansvar for legetøjet, og hvor det "gemmer" sig, når I skal hjem. Det er en god idé at sætte navn på legetøjet.


FØDSELSDAGE:

Jeres barns fødselsdag kan fejres på forskellig måde. i kan vælge at holde fødselsdag i børnehaven, hvor forældrene, efter aftale med personalet, medbringer et lille traktement hjemmefra til barnets gruppe. eller I kan vælge at holde fødselsdagen hjemme, hvor barnets gruppe inviteres.
Uanset om fødselsdagen holdes i børnehaven eller hjemme hos jer, vil vi gerne, at der IKKE uddeles slikposer, men, hvis børnene skal have slik, at det så bliver delt ud fra en skål.
Børnehaven laver en lille gave til jeres barn.
Invitationer til private fødselsdage skal afleveres personligt, og må IKKE gå gennem børnehaven.


SKIFTETØJ:

Det er vigtigt, at der er skiftetøj i jeres barns skab. Et ekstra sæt tøj, strømper og undertøj. Sørg for, at der er praktisk tøj og fodtøj til jeres barn, der passer til årstiden.
UNDLAD store tasker i dit barns skab. Det gør det sværere for barnet at finde skiftetøjet, og det gør det svært at lukke skabet.
Der vil stå en kasse over dit barns skab, hvor tøjet også kan ligge.
Det er vigtigt, at der er navn i dit barns tøj og fodtøj, så er det lettere at holde styr på.


OPRYDNING:

Børn og forældre skal selv holde orden på barnets garderobe - husk hver dag at sætte fodtøjet ind i skabet, og hver fredag at tømme barnets garderobe af hensyn til rengøringen.
Når barnet hentes, skal det hjælpe med at rydde op efter sin leg, såvel ude som inde.


HENTE/BRINGE:

Når barnet kommer om morgenen, skal såvel forældre som personale sikre sig, at man får hilst på hinanden - dels for at vi evt. kan hjælpe med, at barn og forældre får sagt farvel til hinanden på en god og tryg måde, og dels så personalet ved, at barnet er kommet.
Det er samme procedure, når barnet hentes, så vi ved, hvilke børn, der er tilbage i børnehaven.
Er det andre end forældrene, der henter barnet, skal børnehaven have besked, medmindre der foreligger en fast aftale.


CYKLER/CYKELHJELME:

Jeres barn må gerne medbringe egen cykel i børnehaven, MEN, det er på eget ansvar.
Barnet må kun cykle på egen eller børnehavens cykler, IKKE på andre børns.
Af sikkerhedsmæssige årsager er det IKKE tilladt at bruge cykelhjelm på børnehavens område.
Tager vi derimod på cykeltur uden for børnehavens område, er cykelhjelm påbudt.