Praktiske oplysninger

Åbningstider

ma-on 6.30-16.45, to 6.30-17.15, fr 6.30-16.30

Forældrebestyrelse

Medlemmer af forældrebestyrelsen

 • Charlotte Lynge Pierce
 • Christina Frances Milne
 • Christina Munkesø Uhrenholt
 • Elna Højris Fibiger
 • Heidi Kristine Jensen Brøns
 • Kenneth Skatka Hammer
 • Martin Kjelgaard Bonderup
 • Pia Kjerside Pedersen

Ansatte i forældrebestyrelsen

 • Anne-Mette Vestergaard Olsen
 • Louise Mellergaard
 • Tine Brøndum Kristiansen

Kontakt

Adresse: Tranumparken 8C
Tlf.: 99824515
Email:


Praktisk info.

A:
Aflevering om morgenen.
Vi vil som hovedregel, gerne at I aflevere jeres barn på stuerne. På stuen er der en "godmorgen" pædagog som vi vil hjælpe med at sige farvel, hvis der er behov. Det er også denne pædagog som tager imod beskeder osv. Vi vil gerne være nærværende med børnene og derfor har vi brug for at kunne fordybe os i det pædagogiske arbejde med børnene. Der vil være et billede af hvem er "godmorgen voksen" på stuen.

Vi starter kl 9.00!- børnene skal være her senest kl. 9.00, da vi starter samling/spisning der, under spisning, vil vi hjælpe børnene med at få et overblik over dagen. Hvilken relations gruppe de skal være i, samt hvad de skal lave i den pågældende gruppe. Hvem der er på køkkenhold, hvad vi skal spise osv. Det er også her vi i plenum kan få en drøftelse af ting som rør sig i hele gruppen. Derfor er det MEGET vigtigt at børnene er her.

Husk at trykke barnet ind på min institution ?

"Afhentning: "
Når du henter dit barn i Børnehaven, er det vigtigt, at I får sagt farvel til en voksen i børnehaven og at du får trykket dit barn ud på min institution.
Aktiviteter:
I børnehaven tilbydes børnene forskellige aktiviteter og ture. Hold øje med min institution

B:


Barnets start:
Umiddelbart før dit barn starter i børnehaven, sender vi et velkomst brev til jer, hvor vi opfordrer jer til at besøge børnehaven. Ved det første besøg vil vi gerne snakke med dig/jer, om dit barns vaner, behov og andre ting, der kan være vigtige for barnets trivsel.
I fællesskab med jer vil vi forsøge at gøre starten så god som mulig. I den første tid dit barn skal være her, vil vi selvfølgelig være specielt opmærksomme på dit barns velbefindende. Vi opfordrer dig/jer til at gøre de første dage så korte som mulige for dit barn, da der er mange nye børn, voksne og indtryk at forholde sig til.
Har dit barn en bamse eller bruger dit barn sut, er det vigtigt, at barnet har det med.
En af de pædagoger, der er tilknyttet stuen, vil have den tætte kontakt til barnet og jer forældre i starten.
Barnets evt. vuggestue/dagplejemor er også velkommen til at besøge børnehaven sammen med dit barn, inden barnet starter.

Bededag:
Er børnehaven lukket.
Bedsteforældredag:
En gang om året inviterer vi til bedsteforældredag her i Børnehaven. Hold jer orienteret på min institution.
Beskeder:
Er der beskeder omkring dit barn, som kan være vigtige for dit barns hverdag og trivsel, vil vi gerne have dem af vide. F.eks. hvordan dit barn har sovet, eller hvis der er noget der er anderledes. Modsat vil vi selvfølgelig også fortælle dig, om vigtige ting fra barnets dag i børnehaven.
Bleer:
Du skal selv medbringe bleer, hvis dit barn bruger det. Vi vil gerne undgå bukse bleer, husk selv at checke om der er bleer nok i barnets hylde på badeværelset. Ligeledes er det en god ide at give dit barn tøj på som det selv kan tage af og på, dvs. f.eks. ingen bodystocking.

D:
Dagpleje/Vuggestue:
I forbindelse med barnets start i børnehaven, samarbejder vi med barnets dagpleje/vuggestue ved at de kan besøge os og evt. med forældrenes accept fortælle os om barnet, så vi kan tilgodese barnets behov bedst muligt.
Dagtilbudsleder:
Børnehaven Smedegården refererer til Jesper Bredal ( 31990970
Dagtilbuddet Smedegården:
Børnehaven Smedegården er en del af dagtilbuddet Smedegården, som består af i alt seks institutioner og som har den samme fælles leder.
Deltidspladser:
Hvis du ikke har brug for at få dit barn passet hele dagen, har du mulighed for at vælge en deltidsplads. Hvis I vælger at have en deltidsplads, skal I aflevere og hente barnet inden for den aftalte tid. Ønsker du deltidsplads skal dette meddeles til pladsanvisningen med en måneds varsel. Ønsker du dit barn på fuld tid igen, kan dette ske med dags varsel.
Drikkevarer:
Børnehaven giver børnene, det de har behov for at drikke i løbet af dagen. Børnene har egen drikkedunk i børnehaven Til middag bliver børnene tilbudt vand og til frugt får børnene vand og mælk. Børnene skal derfor ikke have noget at drikke med i børnehave.


E:
E-mail: Børnehaven har en E-mail adresse: BH-SMEDEGAARDEN@aalborg.dk


F:
Face book gruppe:

Forældrene i børnehaven har en fælles Facebook gruppe. Børnehaven smedegården - søg efter den, eller spørg bestyrelsen.
Familiepædagog:
I dagtilbud Smedegården er der tilknyttet en familiepædagog, Annelouise. Annelouise kan hjælpe hvis I oplever problemer med jeres barn hjemme eller i børnehaven.
Annelouise kan kontaktes på: alvn@fb-aalborg.dk eller tlf. 25200880.
Ferier:
I forbindelse med skolernes ferieafvikling, vil I blive spurgt om, hvornår dit barn holder ferie, så vi kan planlægge børn/personalets ferie/fridage.
Vi holder lukket 14 dage hver sommer i uge 29 og 30 og der vil blive arrangeret fælles pasning i dagtilbuddet.
Ligeledes er der fællespasning på hverdage imellem jul og nytår samt d.31/12 og kr. himmelfart.
Formiddagsmad:
Vi tilbyder alle børn formiddagsmad.
Forsikringer:
Skulle uheldet ske og dit barn kommer til skade i børnehaven, dækker jeres private forsikring. Husk derfor at tegne en sådan.
Ved tandskader eller lign., som barnet senere i livet måske kan få men´ af, er det af forsikringsmæssige grunde vigtigt, at vi fra børnehavens side laver en skadesanmeldelse. På denne er hændelsesforløbet og skadens omfang beskrevet.
Børnehaven er forsikret gennem Aalborg kommune, men dækker kun skader forvoldt på huset og inventaret. Børnehaven har ingen forsikring, der dækker ødelagt tøj eller sko.


Forældrebestyrelsen:

I børnehaven har vi en forældrebestyrelse som består af 5-7 forældre og to personalerepræsentanter. Formanden er automatisk medlem af bestyrelsen for Dagtilbuddet Smedegården.
Forældremøde:
En gang om året vil du blive inviteret til forældremøde i børnehaven, der vil være valg til forældrebestyrelsen på dette møde. Se dato under arrangementer forrest i mappen.
Forældresamarbejde:
Vi prioriterer samarbejdet med dig/jer om dit barn meget højt, og vi lægger vægt på åbenhed og ærlighed. Vi vil naturligvis gerne holdes orienteret af jer, hvis der er hverdagsproblemer eller optakt til forandringer for jeres barn og i familien.
Når dit barn har gået i børnehaven i en periode, vil vi indkalde jer til en samtale om barnets start og barnets trivsel i børnehaven. Samtidig vil vi også snakke med jer om, hvordan I syntes, det har været at få jeres barn i børnehave.
Vi holder jer orienteret om barnets hverdag og evt. forandringer her. Har I brug for en samtale om barnet, ud over den vi tilbyder efter barnets start, er I velkomne til at kontakte os. Ligeledes vil vi indkalde jer til en ekstra snak, hvis vi fornemmer, der er behov for det.
Forældresamtale:
Vi holder opstarts samtaler, hvor vi vil gennemgå nogle materialer, i disse materialer kommer vi omkring barnets opvækst, jeres rutiner og jer som familie. Vi vil ligeledes benytte lejligheden til at fortælle om børnehave livet og vores rutiner.
Når dit barn har gået i børnehaven nogle måneder, ca. 6 mdr. vil i blive tilbudt en forældresamtale, hvor vi snakker om, hvordan barnet trives i børnehaven og hvordan I har oplevet barnets start i børnehaven. Bliver der senere behov for en samtale, arrangerer vi også det. Har I som forældre brug for en snak kan dette også lade sig gøre.

Fridage:

Hvis dit barn holder fri vil vi gerne vide det, meget gerne inden kl. 9.00. Brug "Min Institution"


Frugt:

Mellem kl. 14.00 - 15.00 spiser vi frugt her i børnehaven. Vi udlevere frugt og brød til alle børn.

Futsko:
Dit barn skal have et på fut sko/inde sko med i børnehaven, - husk navn i ?


Fællesskaber:
I børnehaven bliver barnet en del af fælleskabet. At være en del af et fælleskab kræver rigtigt meget energi. Da man skal lære de sociale spilleregler: hvad må man og hvad må man ikke, samt alle de "regler" som ingen taler om, men alle ved. Vi har fokus på de relationelle fælleskaber, venskaber som udspringer af disse fællesskaber samt alt den læring, som praksis fælleskaber tilbyder.
Vi hjælper børnene med at forstå de sociale spilleregler, ved at sætte ord på vores og deres handlinger. Dette styrker barnets opfattelse af egen og andres væren i fællesskabet, samt hjælper barnet med at forstå intentionen bag handlingen, - dette kaldes også metalliserings evner. At hjælpe barnet med at perspektivere, at folde antagelserne ud. Ved at styrke barnets interesse i hvad er de andre optaget af og hvorfor.
Ved at styrke barnets metalliserings evne, giver vi barnet handlemuligheder og forståelse af andres intentioner. Børn som mestre dette ved vi klare sig bedre som voksne, har bedre muligheder i uddannelse, arbejde samt indgå i forpligtende fælleskaber. - Derfor har vi stort fokus på fælleskaber i børnehaven Smedegården.

Fødselsdag:

Vi vil gerne være med til at fejrer dit barns fødselsdag her i børnehaven. Aftal med en pædagog på hvilken dag, I gerne vil have vi fejre fødselsdagen, og sammen kan I finde på "noget", som dit barn kan dele ud. I er også velkomne til at invitere os hjem.
Afhængig af hvor mange I kan/vil have besøg af, vælger vi en mindre gruppe børn, med relation til dit barn, som vi så tager med til fødselsdag.
Vi ønsker ikke at I hænger private fødselsdagskort op her i børnehaven.

G:

Garderoben:

I garderoben og når børnene skal have tøj på opfordrer vi børnene til at forsøge selv. Det er jer som forældre, der har ansvaret for at rydde op og holde orden i barnets garderobe.
Husk inden I går hjem, at sørge for at barnets tøj og øvrige ejendele er på barnets garderobeplads og at sko og støvler er fjernet fra gulvet.
Af hensyn til rengøringen vil vi gerne have, at barnets garderobeplads og pladsen i regntøjsrummet, bliver ryddet hver fredag.
Det er vigtigt at børnene har ekstratøj i kasserne, så hjælp os og børnene med at fylde op!
Glemt tøj/ting:
Kig i kurven i regntøjsrummet.
Gummistøvler:
Dit barn skal have gummistøvler med hver dag, med navn i. I regntøjsrummet er der en plads til dit barns gummistøvler.

Grillfest:

I august måned holder vi i samarbejde med forældrebestyrelsen grillfest i børnehaven. Hold jer orienteret på min institution ?Grundlovsdag:

Den dag kan du kun få passet dit barn til kl. 12.00, hvis du har behov for pasning. Der vil blive arrangeret fælles pasning i dagtilbuddet.

H:

Helligdage:
Børnehaven har lukket på alle danske helligdage.
Hjemmeside:
Børnehaven har en hjemmeside som findes på www.aksos.dk/bh-smedegaarden. På denne side kan du finde aktuel information om børnehaven.

J:

Jul:

Børnehaven har som udgangspunkt lukket mellem jul og nytår, der arrangeres fælles pasning, til de familier som har behov.

Julearrangement:

Hvert år i december måned holder vi julekomsammen her i børnehaven, hvor vi går Lucia optog, klipper og laver juledekorationer.
K:
Kontaktpædagog:

I børnehaven får dit barn/familien tilknyttet en kontaktpædagog på den stue dit barn går på. Dette for at sikre, at det enkelte barn får den optimale opmærksomhed, omsorg og støtte. For jer betyder det, at I primært kan snakke med den pædagog om jeres barn.

Kr. himmelfartsdag:

Er børnehaven lukket. Dagen efter Kr. Himmelfart som altid er en fredag, vil der blive arrangeret pasning, hvis der er behov for dette, i dagtilbuddet.

L:

Legeplads:

Hver dag når vi har spist går vi på legepladsen. Derfor er det vigtigt at dit barn har tøj med som passer til årstiden og som kan tåle at blive beskidt. Hvis vi er på legepladsen når dit barn bliver hentet, opfordrer vi til at barnet cykler en cykel i skuret eller rydder de ting op barnet har leget med, inden I går hjem.
Legetøj:
I børnehaven må man gerne have legetøj med hjemmefra, men husk at det er på eget ansvar. Husk at skrive navn på.


Lus:

Dit barn skal være under behandling for lus for at komme i børnehaven. Vi vil gerne vide, hvis I finder lus hjemme, så vi kan begrænse lusene mest muligt. Finder vi lus på dit barn her i børnehaven, kontakter vi jer så barnet kan komme i behandling hurtigst muligt.

M:

Madordning.

Vi har frokost ordning fra Fru. Hansens kælder.
Alle børn, vil blive tildelt en fast spisegruppe, som de spiser med hverdag. Vi vil sørge for at de får frugt og brød til mellem måltiderne. Derudover så får alle børnene sin egen drikke dunk, som skal blive i børnehaven. Vi vil til hoved måltiderne anvende kopper, som de skal drikke af. Til måltiderne og den øvrige tid, vil de have deres drikke dunk.

Vi vægter at børnene kan være med til at lave mad, og derfor vil alle børn have en køkken uge, hvorpå 3 børn af gangen er i køkkenet og sammen med køkkendamen, får en viden omkring mad. - hvor kommer maden fra - hvad hedder maden _-hvordan tilberedes maden osv. Det er vigtigt for os at børnene er involveret i processen og at det er en pædagogisk aktivitet at være i køkkenet.

I køkkenet, vil der være mulighed for at se hvad vi skal spise og hvilke ingredienser måltidet indeholder. - Vi har ligeledes en mappe, hvor maden for de næste 8 uger er tilgængeligt. I er selvfølgeligt velkommen til at komme og se den. Det er ligeledes muligt at i som forældre logger ind på Fru. Hansens kælder, hvor alle oplysninger omkring måltidet er tilgængeligt.
Har i problemer med at logge ind, så kom og spørg os i huset.


Middagssøvn:

Har dit barn brug for at sove til middag, bliver det puttet et roligt sted. Bruger barnet sut eller tøjdyr at sove med, er det en god ide at have det med i børnehaven.
Min institution:
Er en kommunikations platform, hvor alle meddeler, korte beskeder, nyhedsbreve, referater osv her fra huset vil kunne læses. I skal hjemmefra logge ind på min institution og udfylde datablade, således vi har jeres informationer. Dette er meget vigtigt.
Samtidig er det også et registrerings system, som hjælper os med at have overblik over hvilke børn som er i børnehaven. Dette er særligt vigtigt i forbindelse med brand eller anden ulykke. - Derfor er det meget vigtigt at i som forældre, er omhyggelige med at få logget barnet ind og ud af min institution. I kan hjemmefra melde sygdom/fridage fra en pp på telefonen.
Oplever i problemer med dette, så kontakt personalet i huset.

Mobiltelefon

Her i børnehaven snakker vi ikke i mobiltelefon, når der er børn til stede.

Morgenmad:

Mellem kl. 6:30-7:30 kan dit barn spise morgenmad i børnehaven. Vi servere havregryn og rugfras.

N:

Navn:

Der skal være navn i alle barnets tøj/ting.

O:

Orientering for dagen.

Der vil med jævne mellemrum, blive sendt en besked på min institution omkring hvad børnene har lavet i løbet af dagen.

P:

Personale:
. Pædagogisk leder: Maria
. Pædagoger: Louise, Lone, Peter og Tine.
. Social normering: Henriette. (sygemeldt)
. Medhjælper: Monica
. Studerene fra UCN: Natasha
. Køkken: Nesrine
. Indsats Pædagog Jette.


Pinse:

Børnehaven har lukket.

Påske:

Børnehaven har lukket.

R:

Regntøj:

Dit barn skal have et sæt regntøj med i børnehaven med tydeligt navn i. Der er plads til regntøjet i regntøjsrummet.

S:

Stuerne:

I børnehaven er børnene tilknyttet 2 stuer som hedder: Gul stue og rød stue. Børnene har primær base på en af disse to, men vil i dagligdagen blive blandet på tværs af stuer, alder osv. Ud over disse stuer har børnehaven et stort alrum, et motorik rum, et værksted, et fordybelses rum (læserum) samt et multirum, hvor vi blandt andet laver yoga og lege.

Samling:

Hver formiddag kl 9.00.

Skiftetøj:

Husk at have rigeligt med skiftetøj med i børnehaven, med navn i. Låner du skiftetøj fra børnehaven skal det leveres tilbage.


Skole/Dus:

For at gøre børnenes start i skole/DUS så let for børnene som muligt, samarbejder og besøger vi skolerne/DUS´-erne i området.
Vi har det største samarbejde med Mellervangskolen, men samarbejder også med andre skoler. Hvis skolen har brug for relevante oplysninger om barnet, giver vi det kun, når I, som forældre, er til stede eller har givet tilladelse der til. Skolerne/DUS-erne er altid velkommen her i børnehaven.

Slik:

Børnene må ikke have slik med i børnehaven, med mindre man har med til alle børn på gruppen.

Solcreme:

Vi vil gerne have, at du har smurt dit barn med solcreme hjemmefra om morgenen. Vi vil så smøre børnene igen efter behov. Vi har solcreme her i børnehaven, så det skal I ikke have med hjemmefra.

Sprogtest:

Vi laver sprogtest på alle børn to gange i løbet af børnehave tiden, som 3 årig og som 5 årig. Testen bliver lavet her i børnehaven af en pædagog, og I skal selv udfylde et skema derhjemme vedrørende jeres barns sprog.

Sygdom:

Bliver dit barn sygt hjemme, vil vi gene vide det. Smitte-bærende og syge børn må ikke komme i børnehaven. Bliver dit barn sygt her i børnehaven, kontakter vi dig/jer.


T:

Tavshedspligt:

Tavshedspligt betyder, at vi, som personale, ikke videregiver oplysninger om jeres personlige forhold. Tavshedspligten ophører ikke, selvom jeres barn går ud af børnehaven, eller vi, som personale, får andet arbejde. De oplysninger, som vi giver videre, vil I altid blive orienteret om.

Telefonnumre:

Børnehaven Smedegårdens ( 99 82 45 15 )

Traditioner:

I børnehaven har vi nogle faste traditioner, som vi holder gennem året. Vi fejrer fastelavn og højtider, holder bedsteforældredag. Afslutningsfest for de børn der skal i skole og grillfest for alle forældre og børn.

Tværfagligt team:

Det tværfaglige team tilbyder familier med børn i alderen 0-6 år rådgivning og vejledning i forbindelse med barnets opvækst og udvikling. Det tværfaglige team består af en pædagog, en psykolog, en socialrådgiver og en sundhedsplejerske. Rådgivningen kan foregå hjemme eller i børnehaven og kan være anonym, hvis I, som forældre, ønsker det.
( 99 31 13 26 telefontid: mellem kl. 11.30-12.30)

U:

Udmeldelse:

Hvis du ønsker dit barn udmeldt skal det ske med en hel måneds varsel.
Udmeldelse i forbindelse med skolestart eller overflytning til anden institution i kommunen sker automatisk.

Underretningspligt:

Ifølge servicelovens § 20 har vi underretningspligt. Dette betyder, at vi, som personale, er forpligtiget til at underrette de sociale myndigheder. Dette vil finde sted, hvis vi har en fornemmelse af, at dit barn mistrives, bliver slået, eller mangler omsorg. Vi vil i dette tilfælde oplyse jer om, hvis en underretning finder sted.
Vi har også underretningspligt, hvis vi har en fornemmelse af, at dit barn bliver seksuelt misbrugt. I dette tilfælde har vi ikke oplysningspligt over for jer af hensyn til efterforskningen.
Alle ansatte i børnehaven har tavshedspligt og underretningspligt til de sociale myndigheder.


Å:

Åbningstid:

Børnehaven har åbent
. Mandag til onsdag fra kl. 6:30-16:45.
. Torsdag 6.30-17.15
. Fredag fra kl.6:30-16:30.

Åben rådgivning på P.P.R.:

P.P.R. står for pædagogisk, psykologisk rådgivning.
Rådgivningen finder sted den sidste torsdag i hver måned i tidsrummet fra kl. 14.00-15.30. Den primære rådgivning handler om barnets sprogudvikling og forståelse af sproget. P.P.R. ser gerne, at der aftales tid på ( 99 31 62 00.


Skulle der efter denne gennemgang opstå spørgsmål, eller tvivl er i velkommen til at kontakte os på 99 82 45 15

Venlige hilsner personalet i børnehaven smedegården ?