Praktiske oplysninger

Åbningstider

Man-Tor 06:30-16:45, Fre 06:30-15:45

Forældrebestyrelse

Medlemmer af forældrebestyrelsen

  • Ann-Sofie Camilla Kirkegaard
  • Helle Jessen Stigkær
  • Inga Raguleviciene
  • Marie Søndergaard Lembcke
  • Vibeke Juuelsgaard Mathiasen

Ansatte i forældrebestyrelsen

  • Charlotte Fjordside Lauridsen
  • Dan Pedersen
  • Lene Madsen

Kontakt

Adresse: Byvejen 11
Tlf.: 99742880
Email: Bornenesrige-olstrup@rksk.dk

Børnenes Rige Ølstrup er en aldersintegreret institution, som er delt op i en vuggestue- og børnehaveafdeling samt en skoleafdeling, med fælles køkken og værksted. Børnehaveafdelingen er delt i to grupper - Smølferne og Dragerne. De ældste børnehavebørn er Drager og laver nogle forskellige aktiviteter, som i løbet af foråret også bliver skoleforberedende.

Telefonnumre:
Hovednummer: 99 74 28 80
Vuggestuen: 22 30 59 22
Børnehaven: 22 30 59 13
Sfo´en: 22 30 59 14
Dan: 99 74 28 79

Lukkedage:
Der er lukket to uger i sommerferien i uge 29 + 30, samt mellem jul og nytår, inkl. den 24. december og den 31. december. Vi holder ligeledes lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag samt Grundlovsdag.

Værdigrundlag:
* at børnene i en tryg og glad atmosfære gennem leg og aktiviteter bliver kritiske, selvstændige og selvhjulpne, samt får styrket deres selvværd og selvtillid.
* at børnene får mulighed for at udvikle sig socialt og individuelt.
* at ansvaret for børnene er forældrenes, men gennem et godt samarbejde med personalet hvor deres faglige kompetencer udnyttes, når vi længst.

Fælles børne- og ungesyn:
Gennem projektet "Fælles børne- og ungesyn" som er et af Ringkøbing-Skjerns kommunes pædagogiske grundlag, vil vi være med til at sikre den røde tråd gennem barnets opvækst.
Fælles børne- og ungesyn baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om:
* at hvert barn har krav på respekt og at blive set
* at børn har lyst til og behov for at udforske verden og tage den i besiddelse
* at det pædagogiske arbejde skal sikre alle børnene en alsidig udvikling
* at det pædagogiske arbejde skal tage udgangspunkt i børnenes stærke sider
* at børns selvværd udvikles gennem succesoplevelser i hverdagen
* at børn skal have mulighed for at indgå i sociale fællesskaber
* at børn skal have mulighed for at knytte kontakter og drage omsorg for andre.

Fastlagte aktiviteter:
MADDAGE: Vi har maddage ca. en gang pr. måned. Vi skiftes til at lave mad til hinanden. Hvornår vi holder maddage vil fremgå på tavlen i gangen samt kalenderen her på hjemmesiden. Denne dag skal børnene ikke medbringe madpakke.

Hallen & cykeldag:
I sommerperioden har vi af og til cykeldag. Dvs. at børnene må medbringe køretøjer hjemmefra, som vi så kører på i skolegården. Vi bruger gymnastiksalen efter behov, men vi har SFO børnene med i salen ca. 1 gang i ugen i det kolde måneder.

Pædagogisk blok:
Vores pædagogiske blok ligger mellem kl. 9.00 og 11.30. I dette tidsrum kan der ikke hentes eller bringes, medmindre man har en aftale med institutionen om det. Vi deler ofte børnene op i grupper. Det kan være efter udviklingstrin, dreng - pige, venskaber, interesser, eller hvad der måtte være aktuelt.

Forældrekaffe:
Ca. 1 gang i kvartalet inviterer vi på kaffe og en småkage.

Pårørende dag:
Hvert år onsdag før Kristi himmelfartsdag inviterer vi bedsteforældre, onkler, tanter etc. i børnehave. Denne dag hygger vi os med kaffe, kage og saftevand, og nyder samværet på tværs af generationerne over et par kreative aktiviteter.

Sommerfest:
Vi laver hvert år en stor sommerfest, hvor alle børn og voksne samles om et fælles tema. Sommerfesten ligger altid 1. fredag i september.

Måltider:
I Børnenes Rige sørger vi for en del af kosten i løbet af dagen. Fra 06.45-07.45 kan de børn der møder ind, spise morgenmad. Vi sørger for, at morgenmaden opfylder kravene om et sundt morgenmåltid.
Vi laver også eftermiddagsmad til børnene, hvor de hver dag får hjemmebagt brød samt årstidens frugt og grønt. Der kan også engang imellem være en kage på menuen.
Børnene skal selv medbringe madpakker til frokost, og vi opfordrer forældrene til at lære deres barn gode spisevaner, ved at lade dem få en god og fornuftig madpakke med.
Der serveres mælk til frokost, og ellers er der adgang til vand resten af dagen. I forbindelse med fødselsdage og andre hyggelige arrangementer, kan der blive serveret børnene saftevand.

Forældresamarbejde:
Vi ønsker at have en god og åben forældrekontakt, hvor der er gensidig respekt, lydhørhed og forståelse for hinandens ønsker, behov og muligheder.
Alle vuggestur- og børnehavebørn i Børnenes Rige har en kontaktpædagog, som er den der primært følger barnet. Kontaktpædagogen afholder forældresamtalerne, som tilbydes efter ca. tre måneder, og i forbindelse med skolestart.

Information:
Vi informerer primært via Mininstitution, men børnene kan godt få en fysisk besked med hjem. Indholdet vil være nyt om stort og småt, samt meddelelser osv. Ofte vil der være noget med fra bestyrelsen.
Gennem daglig orientering, mundtligt eller ved opslag på mininstitution samt gennem aktivitetskalenderen på hjemmesiden, kan forældrene holde sig ajour med, hvad der sker i Børnenes Rige.