Velkommen til Børnehuset Lunden

Et godt sted at være.

Her er der plads til nærvær, guidning og omsorg.

Vi arbejder i huset med de gode overgange, selvhjulpenhed, sociale kompetencer og ICDP.

Vi har fokus på forskellige læringsgrupper, i form af motorikarbejde, sprogarbejde, relations arbejde. Derudover har vi stor fokus på samlinger med et aktuelt indhold, samt arbejde i de aldersinddelte grupper.

I løbet af året arbejder vi med forskellige temauger, der giver børnene mulighed for at fordybe sig og opnå ny læring. Derudover har vi forskellige arrangementer, som fastelavn, julefrokost, julehygge, halloween, bedsteforældredag, påskefrokost, årgangskaffe og sommerfest. Dette er blot nogle af de hyggelige aktiviteter der sker i løbet af året.

Derudover har vi bl.a. fællessamling på tværs af huset med både vuggestue og børnehave og andre fælles aktiviteter på tværs af huset, hvilket gør at overgangen til børnehaven bliver en nemmere og tryg oplevelse for vuggestuebørnene, når den tid engang kommer.
For os er det vigtigt med tryghed i hverdagen for både børn og forældre.

I Børnehuset Lunden har vi fuld madordning, og vi arbejder især med konceptet madmodig. Vi snakker ikke kræsenhed, men snakker om at alle skal smage på maden. Derudover billeddokumenterer vi vores middagsret, så det er synligt for børnene, hvilke grøntsager de spiser og godt kan lide.