VIGTIGT: Ved behov for nødpasning ring 99825241

Som følge af udviklingen af coronavirus (COVID-19), og myndighedernes kamp for at bremse smittespredningen holder alle daginstitutioner lige nu lukket. I forbindelse med lukningen er der etableret nødpasning. Du kan læse mere om nødpasning på www.aalborg.dk/corona under 'Skole og dagtilbud'.
TRYGHED OG UDVIKLING
Naturbørnehavens mål er i samarbejde med forældrene at stimulere barnets udvikling og medvirke til, gennem leg og beskæftigelse, at give barnet erfaringer, som kan danne grundlag for den videre udvikling.
Målet er at barnet gennem socialt samvær udvikler en selvstændig adfærd og lærer at tage hensyn til og respektere andre børn og voksne.
Vi lægger vægt på at barnet igennem et åbent samvær med rammer i hverdagen, føler sig tryg, sikker og accepteret i Naturbørnehaven.

MASSER AF PLADS
Naturbørnehaven har plads til 66 børn, men er i øjeblikket normeret til 50 børn. Vi har dyrehold, urtehave og en meget stor legeplads, der både giver mange muligheder for at børnene kan udfolde sig motorisk og plads for uforstyrret leg i små grupper. Alle børn er på en ugentlig skovtur i Aslundskoven.

STUEOPDELT
Udgangspunktet for det enkelte barn er tilknytningen til en af de 3 stuer, for tiden er børnene delt med førskolebørn i en gruppe og de øvrige børn delt i to grupper efter alder. Men samtidig vil vi også i nogle sammenhænge opdele børnene i andre grupper efter alder, hvorved de får mulighed for at øve færdigheder eller fordybe sig i et projekt nøjere afstemt efter alder. Som eksempel kan vi nævne at førskolebørnene arbejder med skoleparathed, blandt andet med materialet Legeøen, der også anvendes i indskolingen på Vester Hassing skole.

NATUR OG UDELIV FYLDER I DAGLIGDAGEN
Udeliv og naturoplevelser fylder rigtig meget som redskaber til at nå vores pædagogiske mål, men vi tilgodeser også de stillesiddende aktiviteter, omkring et bord indendørs, vi søger hele tiden den rette vekselvirkning mellem disse to elementer. Vi vil tage meget i skoven, være meget ude på vores legeplads, bruge nærmiljø og områdets legepladser meget. Såvel skovturene som vores legeplads, skal være udgangspunkt for både oplevelser og læring med baggrund i voksnes viden og erfaringer, men allervigtigst skal uderummet være et godt fundament for måske den vigtigste form for aktivitet i børnehaven - legen.

PLADS TIL LEG
Vi voksne skal ikke styre børnenes leg, men vi skal hele tiden skabe og forbedre rammerne for leg. Rammerne skal hele tiden planlægges med børnenes udvikling for øje - børn lærer gennem leg. Vores mål er at skabe robuste børn, der på bedste vis er ruste til at møde de krav samfundet stiller gennem opvækst og skolegang.
Vores aktiviteter skal også være velovervejede og anskuelige i forhold til miljøbevidsthed og samfundsmæssig bæredygtighed. Det kan ske ved dyrehold, pasning af urtehave og andre klare og overskuelige projekter. Vi har fået Friluftsrådets grønne flag, som bevis på at vi i høj grad inddrager natur og udeliv i vores hverdag. I fremtiden vil vi også i endnu højere grad inddrage affaldssortering og ressourcebevidsthed i vores aktiviteter.

MÅLRETTET PÆDAGOGIK
Vi bruger også materiale/metoder der er målrettet mod at styrke børnenes sociale adfærd, materialet er Fri for mobberi, der gennem snak ud fra eksempler, styrker børnenes empati. Når der opstår konflikter mellem børnene søger vi meget bevidst at hjælpe dem med selv at løse dem, i stedet for at vi voksne afgør sagen. Alle medarbejdere har allerede gennemgået eller vil snart gennemgå et uddannelsesmodul i ICDP, hvor der er fokus på at barnets trivsel og udvikling er afhængig af gode samspil og relationer med både børn og de nære voksne.

God sommer

03-07-2020

Se vedhæftet nyhedsbrev ??God Sommer??
God Sommer2020.docx

Information omkring ressourcepladser i Dagtilbud Nordøstkysten

19-06-2020

Information omkring ressourcepladser i Dagtilbud Nordøstkysten
Information fra Dagtilbud Nordøstkysten omkring ressourcepladser.docx