Præsentation af Daginstitutionen Troldehuset

Daginstitutionen Troldehuset er en aldersintegreret kommunal institution og er en del af Dagtilbud Vejgaard.
Institutionen er normeret til 10 0-2 årige og 40 3-5 årige. Vi har en stor legeplads med både legeredskaber og naturlige områder med træer og grønt.
Institutionen er aldersintegreret så børnene kan færdes i hele huset på tværs af alder. Dog har de 0-2 årige deres egen stue, som på visse tidspunkter af dagen er lukket for de ældste børn, for at skabe ro om de yngstes behov. De 3-5 årige er opdelt i 3 spisegrupper med hver sin pædagog. De 0-2 årige får mad 3 gange om dagen via eget køkken. Maden er hovedsagligt økologisk, med en vis mængde egenproduktion af sæsonens grøntsager. Pædagogisk arbejdes der ud fra inklusionstanken og der er fokus på at støtte børnene ud fra deres aktuelle udviklingspotentialer.