Børnehaven Lundsgårdsgade er en kommunal institution, som er en del af Dagtilbud Vejgaard.

Børnehaven er normeret til 40 børn i alderen 3 - 6 år. Børnene er fordelt på to alders integrerede stuer - Legestuen og Værkstedsstuen. Vi har aldersopdelte aktiviteter i følgende grupper: Vikingerne (de ældste børn), Troldeungerne (de mellemste børn) og Krudtuglerne (de yngste børn). Vi er imidlertid et åbent hus og struktureret således, at børnene leger sammen i hele huset, på tværs af stuer og aldersgrupper. Børnene og forældrene bliver fra opstarten tilknyttet en kontaktpædagog, men da vi er en mindre institution, har alle voksne et godt kendskab til og en god kontakt med alle børn og forældre.

Vi arbejder med at skabe gode betingelser for børnenes leg og læring. Vi er meget opmærksomme på børnenes individuelle trivsel og udvikling, samtidig med at vi vægter fællesskabet og de gode relationer højt.

De fysiske rammer er vigtige for udviklingen af børnenes leg og relations dannelse, således forsøger vi at udnytte alle rum optimalt, samt at ændre dem efter børnenes behov. Vi har en dejlig legeplads, med gode udfoldelsesmuligheder. Vi er ude hver dag, i al slags vejr. Udeleg giver børnene gode muligheder for at danne nye relationer, være fysisk aktive og undersøgende, samt muligheder for at afprøve sig selv. Derfor er det vigtigt, at børnene har tøj med til al slags vejr samt ekstra tøj, da vi nemt / gerne bliver våde og beskidte.

Dagligdagen har en fast struktur, da vi mener at dette giver børnene genkendelighed, forudsigelighed og tryghed. Vores dagligdag veksler mellem planlagte aktiviteter / ture - i aldersblandede eller aldersopdelte grupper - og den "frie leg", hvor børnene dyrker de selvvalgte aktiviteter og relationer. Børnene kan lege ude på legepladsen, lege i "Tumlerrummet" (hvor de f.eks. kan klatre, hoppe, tumle, danse og lytte til musik), lege i "Byggerummet", spille spil, få læst en historie eller vælge en aktivitet, der er igangsat af voksne. Der er ligeledes plads til det impulsive, som giver os anderledes, nye og uventede oplevelser. Vi dyrker gerne de sjove og "skæve" oplevelser, som bl.a. lærer børnene at se ting fra forskellige perspektiver samt at tænke alternativt.

Vi arbejder inkluderende og med anerkendende relationer. Det er vigtigt for os, at alle børn og forældre føler sig set, hørt og mødt med tillid og positive forventninger. Vi arbejder på at give vores børn troen på deres personlighed samt på deres personlige formåen. Vi arbejder f.eks. med børnenes nærmeste udviklings zone, således at alle børn får succesoplevelser - både individuelle og i gruppe sammenhænge. Vi er en institution, hvor der lægges stor vægt på tillid, åbenhed og omsorg for hinanden, blandt børn, forældre og personale. Vi har et godt og nært samarbejde med vores forældre, et udviklende personalesamarbejde, samt et udbytterigt samarbejde med eksterne partnere. Herved har vi opnået en kultur i børnehaven, hvor der altid tales med hinanden og aldrig om hinanden, samt en kultur hvor personalet er åbne over for udvikling og forandring.

Velkommen til Børnehaven Lundsgårdsgade