Velkomme til Vuggestuen Tornhøjvej

Vuggestuen Tornhøjvej er en del af Dagtilbud Øst. Ud over Vuggestuen Tornhøjvej, består dagtilbuddet af 12 andre institutioner. Alle institutioner indgår i et forpligtende samarbejde. Vi har bl.a. fælles sampasning i ferieperioder.
Vuggestuen er normeret til 33 børn i alderen 0-2 år, fordelt på 3 stuer. Heraf er 4 pladser forbeholdt børn med særlige behov.

I vuggestuen har vi stor fokus på at tage godt imod hvert enkelt barn og familie. Vi vægter anerkendelse, tryghed og omsorg højt i vores samvær med børnene. Vi vægter et tæt forældre-samarbejde højt og vores mål er at forældre og personale i samarbejde skaber rammer, der sikrer børnene de bedste opvækstbetingelser.
I vores pædagogiske arbejde i vuggestuen arbejder vi ud fra en faglig tilgang til relationen. Vi har fokus på at etablere udviklingsstøttende relationer til alle børn. Ligesom vores fokus er at styrke relationerne børnene imellem. Vi arbejder ud fra en inkluderende tankegang, hvor alle børn har ret til deltagelse i meningsfulde fællesskaber. Vi arbejder fagligt med børns venskaber på tværs i hele huset. Vi har fokus på inkluderende læringsmiljøer, hvor det er den voksnes ansvar at sikre alle børns deltagelse heri.
Vi har en dejlig, stor og nyrenoveret legeplads, som vi benytter i al slags vejr, både formiddag og eftermiddag. Den giver muligheder for at skabe anderledes læringsmiljøer, ligesom aktiviteter og leg på legepladsen giver mulighed for at udfordre og styrke kroppen samt få anderledes sanseoplevelser.
Sundhed er et vigtigt begreb i vuggestuen. Fysisk sundhed ved at vi har stort fokus på kost og bevægelse. Psykisk sundhed ved at den udviklingsstøttende relation er grundstenen i vores pædagogiske praksis.

I er meget velkomne til at komme og besøge os.