VIGTIGT: Ved behov for nødpasning ring 25200639, pædagogisk leder, Susanne Jensen

Som følge af udviklingen af coronavirus (COVID-19), og myndighedernes kamp for at bremse smittespredningen holder alle daginstitutioner lige nu lukket. I forbindelse med lukningen er der etableret nødpasning. Du kan læse mere om nødpasning på www.aalborg.dk/corona under 'Skole og dagtilbud'.
Velkommen til Atlantis.

Børnehaven Atlantis er en del af Dagtilbud Øst. Ud over Atlantis, består dagtilbuddet 3 vuggestuer og 9 børnehaver. Vi indgår i et forpligtende samarbejde. Vi har bl.a. sampasning i ferieperioder.

Vores mål er, at Børnehaven Atlantis er et udviklende, trygt og sjovt sted at være for børn og voksne. Forældre og personale skal i samarbejde skabe rammer, der sikrer børnene de bedste opvækstbetingelser.

I børnehaven kan der være op til 45 børn i alderen 3-6 år. Det enkelte barn er tilknyttet en af vore 3 grupper, hvor der er en fast primærpædagog, det er barnets basisgruppe, hvor der dagligt holdes samling og spises frokost. Vi har fokus på sund kost og vi har udarbejdet en sundheds og kost politik. Der serveres bl.a. morgenmad i tidsrummet kl.6.30-8.30

Vi tilbyder forskellige typer af miljøer, hvor børn lærer - med udgangspunkt i børnenes behov, kompetencer og forudsætninger. Rummene i børnehaven har forskellige funktioner, der er med til at sikre at børnene har mulighed for fordybelse i leg og aktiviteter. Vi har en legeplads fuld af udfordringer, og vi vægter udeaktiviteter hver dag.

Vi arbejder ud fra den inkluderende tankegang, hvor alle børn har ret til deltagelse i meningsfulde fællesskaber. Vi har fokus på de inkluderende læringsmiljøer, hvor det er den voksnes ansvar, at sikre børns deltagelse. Vores læringssyn er netop funderet i, at børn lærer og udvikler sig ved at deltage i sociale processer.

Vi støtter det enkelte barns behov og deltagelse i fællesskabet, bl.a. ved at alle børn deltager i relations/aktivitets og/eller legegrupper om formiddagen mellem 9.15 og 10.30.