Vi er beliggende centralt i Klarup by, nær ved skolen og Dussen. Børnehaven startede i 1970 og blev i 2008 udvidet med 30 børn fordelt i 2 afdelinger. I 2012 flyttede vi under samme tag. Sofie har et godt udemiljø - vi oplever legepladsen som et stort og spændende lærings rum med rig mulighed for udfoldelse, fordybelse og sjove, vilde lege og aktiviteter.

Klik her for at se os: https://youtu.be/AjHocRyIzKs

Hvert barn er tilknyttet en primærpædagog og en farvegruppe, som er fast sammen hver dag omkring samling og frokost. Herudover er børnene inddelt på tværs dvs. i yngste- mellem- og ældstegruppe samt forskellige fødselsdagsgrupper. Dette for at børnene kan danne flest mulige venskaber og udvikle sig sammen i alderssvarende aktiviteter. Vi har nogle herlige, aktive forældre der gerne involverer sig i hverdagen, herunder et aktivitetsudvalg der afholder egne arrangementer.
I Sofie har vi en kostpolitik. Vores målsætning er, at alle børn får en sund og varieret kost. Bevægelse er en integreret del af vores hverdag både inde og ude. Sunde kostvaner og bevægelse betyder at børnene får mere energi til, at bevæge sig og være eksperimenterende, nysgerrige, fordybet og opsøgende i deres lege/aktiviteter.
Praktiske pædagogiske metoder:
Marte Meo ("ved egen kraft")
Sofie anvender bl.a. Marte Meo metodens principper som tager udgangspunkt i det enkelte barns udviklingstrin og bygger videre derfra, ved at fokusere på succeserne hos barnet og sætter fokus på kontakten mellem barn - voksen og barn - barn:
. At følge barnets initiativ (vente på barnet, se barnet og derefter følge barnet).
. Positiv bekræftelse på initiativ (barnet bliver set og hørt).
. At sætte ord på initiativ (benævne barnets og egne handlinger).
. Benævne barnets handlinger.
. Positiv ledelse - at skabe en god atmosfære i børnehaven (gode toner og ansigter).

Hvis I ønsker at vide mere om Marte Meo metoden henviser vi til: www.martemeo.dk

Fri for mobberi jf. Materialet fra Mayfonden:
De 4 grundværdier: Tolerance, respekt, omsorg og mod, samt målene, at skabe en vedvarende, inkluderende kultur børnene imellem, som skal forebygge mobning, samt udvikle gode børnefællesskaber.
Børnehavens - pædagogiske mål og meget mere kan i læse mere om i vores velkomstfolder. I er også altid velkomne til at besøge os.