30/3-20
VIGTIGT: Ved behov for nødpasning d. 2-8. april 2020.

Ifølge aftale mellem Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet er alle hjemsendte medarbejdere i kommunerne pålagt at holde op til 5 feriedage inden
d. 13. april 2020.
Jeg holder derfor ferie i perioden d. 2-8. april 2020.
I mit fravær kan pædagogisk leder i Børnehaven Troldhøj, Hella Veje Smolt kontaktes på 2520 0823 eller hvs-fb@aalborg.dk , såfremt der opstår behov for nødpasning.
Mvh Mette Jensen, Pædagogisk leder Børnehaven Tofthøjvej


23/3-20
VIGTIGT: Ved behov for nødpasning ring til pædagogisk leder Mette Jensen Børnehaven Tofthøjvej tlf. 2520 0767

Som følge af udviklingen af coronavirus (COVID-19) og myndighedernes kamp for at bremse smittespredningen holder alle daginstitutioner / børnehaver ligenu lukket.
I forbindelse med lukningen er der etableret nødpasning.
Du kan læse mere om nødpasning på www.aalborg.dk/corona under "Skole og dagtilbud".

Læs om Børnehaven Tofthøjvej

Børnehaven Tofthøjvej stod færdigbygget i maj 2010, hvor de første børn begyndte.
Børnehaven er beliggende i et naturskønt område i Storvorde med udsigt over markerne og solopgangen mod øst samt omgivet af fritidsanlæg som tennis-, bmx- og fodboldbaner.

Hvert barn er tilknyttet en primærpædagog og en spisegruppe på 10-11 børn, hvor børnene er blandet på alder og køn. Inden frokost er der samling i de respektive spisegrupper. Til samlingen forbereder primærpædagogen forskellige aktiviteter/emner, som der er fokus på i kortere eller længere perioder - f.eks. naturen, rim og remser, sanser, dialogisk læsning, fysisk bevægelse og sange.

Børnene er i en aktivitetsgruppe en formiddag om ugen. I aktivitetsgrupperne er børnene er inddelt på tværs af spisegrupperne og består primært af børn fra samme årgang. Der er enkelte perioder på året, hvor der er pause i aktivitetsgrupperne.

I løbet af dagen leger børnene på tværs af spise- og aktivitetsgrupperne. Gennem leg og aktiviteter får både børnene og de voksne et godt kendskab til hinanden og gode muligheder for at danne relationer.

Det er vigtigt for os, at børnene både inde og ude har muligheder for fysiske udfoldelser og for at lege i rolige omgivelser. Inde har vi flere små - bla. et motorikrum med ribbe, klatrevæg og gynge.
Ude har vi gode og store bakker/volde, klatretræer, en cykelbane og små afkroge med buske og træer. Vi er ude på legepladsen hver dag, hvor der er masser af frisk luft og god plads.

Vi lægger stor vægt på, at der i børnehaven hersker en god atmosfære, stemning og ordentlig omgangstone mellem børn, forældre og medarbejdere, så vi kan skabe en tryg og meningsfuld hverdag for børnene med nærværende og anerkendende voksne. Vi har fokus på at skabe de bedste udviklings- og læringsmiljøer for børnene set ud fra den pågældende børnegruppe samt guide børnene til selvhjulpenhed og styrke deres psykiske og fysiske robusthed til at gå livets udfordringer i møde.

Vi vægter et positivt og udbytterigt samarbejde med forældrene med øje for sammen, at have fokus på deres barns trivsel, læring og udvikling.