Velkommen som forældre i Daginstitutionen Thulevej

Vi vil gerne byde Jer velkommen til Dagtilbud Seminariekvarteret ,som består af 12 forskellige institutioner - herunder Daginstitutionen Thulevej. Vores dagtilbud er kendetegnet ved mangfoldighed og en bred vifte af forskellige kulturer
Daginstitutionen består af en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe.
De fleste af vores børn i Daginstitutionen Thulevej starter i vuggestuegruppen og er dermed helt automatisk sikret en plads i børnehavegruppen.Herudover får vi også børn som starter i børnehavegruppen efter dagpleje og selvfølgelig også tilflyttere til området.

Vores vision er :

Det skal være godt at være barn i Dagtilbud Seminariekvarteret

At starte i en institution betyder en stor forandring for børn og forældre.
Det er meget forskelligt, hvor længe børnene er om at falde til og føle sig trygge, når de begynder i vuggestue/børnehave.
Enkelte gange oplever vi børn, som kan give slip på deres forældre efter få dage, mens andre har brug for lidt længere tid.
Institutionen skal for børnene og deres forældre være et trygt,udviklende og sjovt sted at komme, samtidig med at den skal være en engagerende og kreativ arbejdsplads for personalet.
Ved start i institutionen tilbydes alle forældre en samtale med personalet. Samtalen har til formål at give forældrene mulighed for at fortælle personalet om deres barn, at lære hinanden lidt at kende, og at personalet orienterer om institutionen.
Samtidig er der mulighed for at planlægge hvordan opstarten for dit / Jeres barn skal foregå.
Personalet har tavshedspligt.
Vi håber at få et godt og positivt samarbejde med Jer om Jeres barns dagligdag.

Link til perspektivplan;https://www.aalborg.dk/media/8329263/perspektivplan-2018-20-dagtilbud-seminariekvarteret.pdf


Får du brug for akut nødpasning kontakt venligst

Pædagogisk Leder
Lisa Sørensen
Tlf. nr. 31 99 05 26 mellem kl. 7.00 - 12.00Nyhedsbrev juni 2020

27-05-2020

Kære alle Der er vedhæftet nyhedsbrev. Jeg vil yderligere informere om, at vi holder pædagogisk dag fredag den 5. juni. Institutionen holder lukket kl. 12.00 pga. grundlovsdag. HUSK at give besked om i har brug for pasning den dag. Med venlig hilsen
Nyhedsbrev juni 2020.pdf

Informationsbrev vedr. forældreportal

03-01-2020

Kære alle Det er besluttet, at vi skal lave en trivsels vurdering af alle børn 2 gange årlig. Resultatet af dette samt sprogvurderingerne vil i kunne se på forældreportalen. Se vedhæftet fil. De bedste hilsner Lisa
\\s301028\N1SLIJA\SKRIVEBORD\Opsporingsmodel 2020\Infobrev_forældreportal_dagtilbud.docx