Velkommen til Vuggestuen Luna.

Vuggestuen Luna er en kommunal institution og vi er normeret til 40 børn. Børnene er fordelt på 3 stuer. To stuer med 15 børn og en stue med 10 børn.

Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i dagtilbudsloven, samt børne-og ungepolitikken i Aalborg kommune.

Vuggestuen Luna er en del af Dagtilbud Seminariekvarteret. Dagtilbuddet består af 12 institutioner, 6 børnehaver, 2 daginstitutioner, 2 vuggestuer og to specialbørnehaver.

At starte i vuggestue betyder for de fleste børn, at de skal til at gøre deres første erfaringer med at være væk fra forældrene i længere tid af gangen. I vuggestuen Luna ved vi, at det er afgørende, at det lille barn føler sig trygt og velkommen når det begynder. Derfor tilstræber vi at møde jeres barn åbent og anerkendende. Vi vil i samarbejde med jer sikre, at overgangen til vuggestue bliver så god som muligt.

I vil blive inviteret til et velkomstmøde inden vuggestue start, hvor i sammen med en pædagog på stuen kan aftale hvorledes indkøringen af netop jeres barn skal foregå. På dette møde har I også mulighed for, at fortælle om netop jeres barns rytme, vaner og behov.

Link til perspektivplan for Dagtilbud Seminariekvarteret:
http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/1456/