Velkommen til Børnehaven Kærgården!

Kærgården er en aldersopdelt børnehave normeret til 63 børn centralt beliggende i Kærby midt imellem Kærbyskolen og Øster Ådalen. Vi er en del af Dagtilbud Østerådalen sammen med 13 andre kommunale institutioner, vi samarbejder bl.a. om pasning i ferier. I Kærgården arbejder vi ud fra en anerkendende og inkluderende tilgang og ud fra nogle af principperne i ICDP, NUZO og Fri For Mobberi. Her mødes børnene med nærvær og respekt. Vi lytter til børnene og deres historier og tager aldrig udgangspunkt i børnenes handlinger, men spørger ind til intentionen udfra barnets alder og udvikling. Vi er meget optagede af arbejdet med børns selvhjulpenhed og børnefællesskaber.
Pr. 1. september 2017 starter vi op med frokostordning :)

Team Vester Mariendal er et dagtilbud i Aalborg centrum/sydvest og består af Børnehuset Provstejorden, Børnehaven Gartnergården, Børnehaven Rosengården, Daginstitutionen Margrethegaarden, Daginstitutionen Bisgården samt Børnehaven Kærgården. I dagtilbuddet samarbejdes omkring økonomi, ledelse, pædagogik, ligesom der er samarbejdsaftaler i forhold til pasning i diverse helligdage/ferier m.m. Der afholdes årligt 2 fællesmøder i teamet. Derudover kan der forekomme fælles aktiviteter på tværs af institutionerne.

I Kærgåden er vi klar til at bevæge os, vi er i trit med den virkelighed vi og børnene lever i. Vi er altid klar til at forbedre og udvikle vores pædagogiske praksis til gavn for børnenes dagligdag i Kærgården.

- Kærgården er børnenes sted!

Tilbagemelding på pædagogisk tilsyn i Kærgården

18-12-2019

Hermed tilbagemelding på vores pædagogiske tilsyn i efteråret. Kærgården var en del af prøvehandlinger på nye tiltag på pædagogisk tilsyn i daginstitutionerne.
\\S301027\N1SJEAP\SKRIVEBORD\Tilsyn - Prøvehandling - Kommunale Institutioner - Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning - Dagtilbud Østerådalen - Børnehaven Kærgården - 01-10-2019.pdf

Børns erstatningsansvar i børnehaven

23-04-2019

Info om børns erstatningsansvar
\\S301027\N1SJEAP\SKRIVEBORD\Børn skal også betale.pdf

Kalender 2. kvartal 2019

05-04-2019

Kalender for 2. kvartal 2019. den ligger også under dokumenter samt hænger ved infotavlen ved garderoben
\\S301027\N1SJEAP\SKRIVEBORD\kalender 2. kvartal 2019.pdf


Husk Kærgården modtager legetøj mv. til Damnarks indsamligen

21-01-2019

Se opslag i Børnehaven om Danmarks indsamlingen. Børnehaven modtager legetøj som I ønsker at donerer til Danmarks indsamlingen frem til 25. januar ellers kan det afleveres direkte i Nordkraft d. 2. februar kl. 9-11.

Kalender for 1. kvartal 2019

02-01-2019

Kalender for 1. kvartal 2019 ligger under mappen "Årsplan" i dokumenter.