Velkommen til Børnehaven Pilehaven
E-mail: bh-pilehaven@aalborg.dk

Børnehaven Pilehaven er en kommunal institution som er normeret til 32 børn, i alderen 3-6 år. Børnehaven er en del af dagtilbud Hasseris og Pædagogisk Leder er Maiken Drangberg.

I Pilehaven er Børnene fordelt på to grupper, Rød og Grøn gruppe, hvor de er blandet i alder.
De to grupper har hver to kontaktpersoner tilknyttet. Det er kontaktpersonernes opgave at have et særligt fokus på barnets trivsel, udvikling og læring. Ligesom det er deres opgave at varetage den primære forældrekontakt.
Vi prioriterer, at alle voksne er sammen med alle børn, i løbet af dagen, så vi kender alle børn rigtig godt, og omvendt.

Vores hus er indrette med køkken-alrum, 2 stuer, stillerum, kælderrum til motorik, 2 børnebadeværelser samt kontor og personalerum.

Legepladsen er stor og naturpræget. Der er gode muligheder for at styrke motorik og fantasi, ved at bygge huler, løbe, klatre, gynge, rutsche, grave huller, lege med vand og lave bål. Legepladsen er nyrenoveret.

Dagligdagen i børnehaven:
Hverdagens genkendelighed og faste rutiner vægtes højt, idet den danner grobund for rigtig meget læring og tager højde for fokus på kerneopgaven, som er det, vi finder allervigtigst.
Vi arbejder med at skabe rammer, hvor alle børn oplever børnehavedagen så tryg og forudsigelig, som muligt, så børnene får ro til at møde udfordringer, at øve sig og mestre bl.a. sociale og praktiske færdigheder. Vi arbejder med tilbagevendende pædagogiske aktiviteter som; at sige godmorgen, at hjælpe børnene med at få vinket farvel, at der er mulighed for morgenhygge ved et bord, at vi dækker bord sammen, at børnene har samling, og spiser i hhv. Grøn- og Rød gruppe, at vi spiser fælles hjemmebagt brød og økologisk frugt om eftermiddagen, og at vi siger farvel og tak for dagen til hinanden.
Gennem dagen, prioriterer vi, at alle voksne har kontakt og samvær med alle børn. Det betyder, at jeres barn er tryg ved alle voksne, og at vi voksne kender jeres barn så godt, at vi alle kan være med til, at skabe rammer for betydningsfulde børnefællesskaber og relationer, udviklende leg og læring, samt omsorgsfuld nærvær, der er tilpasset jeres barns individuelle behov, så godt som muligt.
Vi sætter rammer for inklusion i børnefællesskaber, hvor målet er, at hvert barn føler sig betydningsfuld for fællesskabet. I de aktiviteter, og lege vi sætter i gang, eller når vi følger børnenes initiativer, reflekterer vi over børnenes deltagelse, og hvordan vi kan skabe de bedste rammer, der gør, at det bliver meningsfuldt for hvert barn, at være med i fællesskabet. Den metode, giver mulighed for, at alle børn kan deltage i fællesskaber, med hver deres forudsætninger.
Forældresamarbejdet er en væsentlig del af vores pædagogiske arbejde. Gennem fælles dialog om børnenes trivsel, udvikling og læring, og individuelle behov, skaber vi rammer om et godt børnehaveliv.
Personalets store arbejdsglæde og overskud til at være der for børn, forældre og kollegaer, kendetegner den gode stemning og atmosfære i Pilehaven.

Kl. 6.30: Børnehaven åbner
Kl. 6.30-10.00: Børn kommer, personale møder ind, vi spiser morgenmad i
alrummet og vi starter dagen stille op. Der er en "vinkevoksen", som vinker
med børnene i "vinkedøren" i alrummet.
Kl. 9.00-11.30: Forskellige aktiviteter i de respektive grupper. Det kan være på legepladsen, i et grupperum, planlagte og spontane aktiviteter.
Kl. 11.30: Vi holder samling og spiser i de aldersopdelte grupper
Kl. 12.30: Sovebørnene puttes
Kl. 12.30: Vi tilstræber, at vi alle går på legepladsen
Kl. 14.00: Vi spiser frugt sammen
Kl. 15.30: Vi begynder at lukke rum af, rydde op på legepladsen og samles i
alrummet.
Kl. 16.50 Børnehaven lukker (Fredage kl. 16.40)

I Børnehaven Pilehaven vil vi gerne være kendte for at være:
. Et sted, hvor der er en varm atmosfære hvor alle, børn, voksne og forældre er
velkomne.
. Et sted, hvor der er tryghed og omsorg.
. Et sted, hvor vi har fokus på relationer.
. Et sted, hvor alle føler sig som en del af fællesskabet.
. Et sted, hvor der er plads til at lege og lære.
. Et sted, hvor børnene bliver styrket i at mestre eget liv.
. Et sted, hvor der er struktur og en fast rytme med plads til spontanitet og humor.
. Et sted, hvor voksne ser hinandens og børnenes forskelligheder som en styrke.
. Et sted, hvor børnene bliver støttet og guidet til selvhjulpen-hed hver dag.
. Et sted, hvor vi gennem årets gang sætter traditioner og kultur højt .
. Et sted, hvor der er fokus på personalets trivsel og udvikling.