Velkommen til endnu en god dag i Thomas Boss Gade.

Det skal være godt at være barn i Daginstitutionen Thomas Boss Gade.

Daginstitutionen Thomas Boss Gade er beliggende i Aalborg Centrum.
Institutionen er aldersopdelt med 14 børn i alderen 0 - 2 år i Kragereden og 25 børn i alderen 3 - 5 år i Stærekassen.
Daginstitutionen er bygget i træ og opdelt med to stuer/afd. samt et stort fælles allrum. Desuden har vi en ny renoveret legeplads, som er en grøn oase i Midtbyen.

Målet i Daginstitutionen Thomas Boss Gade er at styrke det enkelte barns udvikling gennem omsorg, tryghed, nærvær, tillid og gensidig respekt. Dette sker igennem leg, i hverdagslivet, samt ved planlagte og udviklingsstøttende aktiviteter her støttes og vejledes barnet i at indgå i fællesskaber, hvor barnet har mulighed for at opleve sig betydningsfuld og værdsat.

I tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis tager vi i Daginstitutionen overordnet set udgangspunkt i vores pædagogiske værdigrundlag samt principper for tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis i Dagtilbud Midt- Vestbyen:

- Barnet lærer gennem egen aktive handling
- Læring tilrettelægges med udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone
- Barnet lærer gennem en ligeværdig relation med andre
- Barnets udvikling forstås som en helhed.

Barnet skal mødes med professionel kærlighed af anerkendende voksne.


Vi opfatter institutionen som en helhed med mange rum, hvor et af rummene er Vores legepladsen.
Mange lege og aktiviteter kan foregå inden døre.
I uderummet (legepladsen) har børnene yderligere muligheder for at udvikle deres sanser, kreativitet og motoriske evner, derfor vægter vi udelivet meget højt.
Vores legeplads fremstår som et levende og kreativt udeområde, som ændrer sig efter årstiderne og børn og voksnes fantasi. Der er mulighed for hele tiden at udvikle legen og aktiviteterne.
De pædagogiske redskaber er eks. jord, pinde, kuperet terræn, træer, vand, planter m.v.
Alt sammen materialer som kan indgå i barnets leg i et omfang, hvor kun fantasien sætter grænser. Vi er ude på legepladsen hver dag uanset vejret, vi undersøger og forundres i naturen og børnene lærer gennem egen aktive handling naturen at kende.

I Thomas Boss Gade tænker og handler vi økologisk hvor det er muligt.
Det betyder i praksis, at vi i videst mulig omfang anvender økologisk mad og drikke. Vi anvender giftfrie materialer. Sammen med børnene sorterer vi papiraffald, anvender regnvand i legen, høster frugter og krydderurter af egen avl, vi værner om krible - krableliv og fugleliv på legepladsen, er bevidste om anvendelse af lys, vand og varme m.v.

I Thomas Boss Gade har vi frokostordning for alle børn.
Vuggestuebørnene får fuldkost og børnehavebørnene tilbydes for en merbetaling på 75 kr om måneden økologisk frugt og brød formiddag og eftermiddag.
I Thomas Boss Gade har vi egenproduktion lavet af Vores dygtige ernæringsassitent Lene.
Se eks. på en madplan under dokumenter. Maden er fortrinsvis økologisk, vi har en økologiprocent på gennemsnitlig 85, og har sølvmærket i økologi. Forældrebestyrelsen bestemmer for to år af gangen om institutionen fortsat skal have frokostordning.

Velkommen til en god dag i Thomas Boss Gade

Nyhedsbrev for kragereden juni 2020

26-05-2020

Hermed et kort nyhedsbrev for Kragereden juni 2020
\\S301031\N1SLESK\SKRIVEBORD\Nyhedsbrev 01-06-20.docx

Nyhedsbrev for kragereden

30-04-2020

Hermed et lille nyhedsbrev for kragereden.
\\S301031\N1SLESK\SKRIVEBORD\Nyhedsbrev maj 2020.docx

Kommende aktiviteter

29/5 Månedens Tema - Kragereden
Sansehaven - Sommerfugle
1/6 Månedens Tema - Kragereden
Vand

Galleri

Her kan du følge med i hvad vi laver, du kan løbende se og downloade billeder fra diverse arrangementer.