Velkommen til Børnehaven Bakkegården
- En børnehave, der favner og er fuld af forskelligheder

Bakkegården skal være et rart sted at være for alle, som har deres gang i huset. Vi skal i fællesskab vedligeholde og holde fast i et miljø, hvor alle bliver mødt med varme og respekt, uanset hvor forskellige vi kan være. Det inkluderende fællesskab er omdrejningspunktet i vores pædagogiske arbejde med børn, forældre og hinanden.

Vi er en selvejende børnehave der ligger på toppen af Vejgård i gå afstand til grønne områder og bakker, og med en anden børnehave som nærmeste nabo. Vi er en ret lille børnehave, men vi har både en ny legeplads og et nyt uderum: glashuset, der giver mulighed for flere og nye udfordringer, da de er indrettet som pædagogiske lærerum, og bruges hele dagen.

Vores pædagogiske metoder tager udgangspunkt i den Kognitive, Ressource orienteret og Anerkendende Pædagogik (KRAP). Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte barn og i de ressourcer det besidder og muligheder for at være en del af fællesskabet. Vi voksne er nærværende, inkluderende, anerkendende og har en positiv omgangsform og tone i forhold til børnene, forældrene og personalet i mellem. Vi har et miljø, hvor skæld ud ikke er en del af dagligdagen, vi guider børnene til at forstå og lære de leveregler, der findes i vores børnehave og i vores kultur/samfund og viser alternativer i stedet for at bruge skæld ud.

Vi består af en almen børnehavegruppe i alderen 3 -5 år og en specialgruppe 0-6 år.
Vi har 50 glade børn og ca 14 medarbejdere. Børnene er delt op i 3 grupper: 21 Bamser, 21 Bjørne og 8 Trolde i specialgruppen.

Når man kommer i vores hus er det familien, der får en børnehaveplads, og ikke kun barnet. Alle børn har tilknyttet primær/sekundærpædagoger men alt personale har et ansvar for, at den nye familie føler sig velkommen i huset uanset hvilken gruppe barnet er tilknyttet.

Vi prioriterer kontinuitet og tryghed i barnets relationer til personalet og de andre børn, så vi lægger stor vægt på en god start på børnehavelivet. Det vil sige at vi sætter tid af til primær/sekundær pædagogen er tæt sammen med barnet i det tidsrum, som barnet har behov for, og vi opnår derved et dybt og bredt kendskab til barnet, dets udvikling og behov, og familien generelt.
Det er kontaktpersonernes opgave at have et særligt fokus på barnets trivsel og udvikling og det er deres opgave at varetage den primære forældrekontakt. Vi inddrager altid forældrene, da de er vores vigtigste samarbejdspartner.

Vi både arbejder og leger i egne grupperum - da vi kan tilrettelægge og tilpasse læringsmiljøerne, bl.a. rummenes indretning, legetøj og øvrige materialer mere præcist til børnegruppens behov - men vi er også sammen hver dag på tværs af børnehave og specialgruppe.


Vi anvender projektarbejdsmetoden i 5 store temaer om året, hvor vi har fokus på børnenes kompetencer og potentialer og altid i små grupper af børn. Her lægges der bl.a. vægt på tilhørsforhold, fællesskab, inklusion og nærværende voksne. Temaer/projekter giver personalet mulighed for at arbejde systematisk med de 4 spor i Aalborg Kommunes udviklingsplan og de 6 pædagogiske læreplanstemaer samt mulighed for tilrettelæggelse af målrettede og alderssvarende aktiviteter. På denne måde sikrer vi os at der bliver taget udgangspunkt i det enkelte barns behov og udvikling og alle børn bliver inkluderet i fællesskabet.

Vi har i 2017 valgt at være med i Aalborg kommunes Reggio Emilia netværk

Vi har en stor bevidsthed om at de fysiske rammer er vigtige i det pædagogiske arbejde, og har derfor en bevidst holdning til vores indretning af børnehaven. Vi har arbejdet/ arbejder meget med, hvorledes vi får tilrettelagt læringsrummene optimalt i forhold til dagligdagen. Vi tænker fleksible læringsmiljøer og indretningsmuligheder, således at der er plads til nye ideer, ønsker både fra fx børn og personale, eller den aktuelle børnegruppes sammensætning og behov
Vi tilstræber at skabe et hjemligt miljø i børnehaven. Vi tager sko og støvler af, inden vi går ind, har blomster i vindueskarmene, kunst på væggene og små tæpper på gulvene. Vi lægger vægt på æstetik: at farver, orden og systemer skaber indre ro/ 'glæde for øjnene' og overskuelighed, således at der bliver taget vare på tingene af børn, forældre og personale.
Vi lægger stor vægt på, at have grønne planter, små gulvtæpper, forhæng og legetøjet i naturkurve, hvilket giver et bedre indeklima og mindre støjniveau.
De fysiske rammer/struktur er indrettet efter funktioner, hvilket vil sige, at leg og spisning foregår på steder i huset, som er indrettet til funktionen.

Vi har, i samarbejde med bestyrelsen, prioriteret, at have en bus med plads til 8 børn. Vi har sikkerhedsseler og selepuder til alle børn.

Vi har i 2013 fået en ny legeplads, der er opbygget efter pædagogiske overvejelser om læringsrum i forhold til børnenes alder/funktionsniveau og et anerkendende, ressource-fokuseret og inkluderende læringsmiljø.

I december 2016 har vi indviet et "glashus" på legepladsen.

Vi vil gerne opfordre til at læse vores perspektivplan og læreplanerne for 2017

Åbningstider i børnehavegruppen:

MANDAG TIL TORSDAG: KL. 06.30-17.00 - FREDAG: 6.30- 16.00

Åbningstider i specialgruppen:

MANDAG TIL FREDAG: KL. 6.45 - 16.15