VIGTIGT: Ved behov for nødpasning ring 3199 0103

Som følge af udviklingen af coronavirus (COVID-19), og myndighedernes kamp for at bremse smittespredningen holder alle daginstitutioner lige nu lukket. I forbindelse med lukningen er der etableret nødpasning. Du kan læse mere om nødpasning på www.aalborg.dk/corona under 'Skole og dagtilbud'.
Velkommen til børnehaven Trylleskoven

Trylleskoven er en af Aalborg Kommunes mange børnehaver og blev bygget i 1999. Børnehaven ligger i det mindre lokalsamfund Langholt og den er pt. normeret til 38 børn.

Børnehaven er en del af Dagtilbud Nordvest/Vodskov, hvor vi samarbejder med 10 andre institutioner.

Trylleskoven er beliggende i et naturskønt område med marker lige foruden for døren og med landmanden som nabo. Udelivet og naturens gang foregår som en naturlig del af børnehavens pædagogiske praksis. Legepladsen er stor, og vi er så heldige at der er en lille skov på selve legepladsen, hvilket giver mange spændende og rige udfoldelsesmuligheder.

Institutionen består af de to grupper; Græshopperne og Markmusene. Alle aldersgrupper er repræsenteret på begge stuer. Hvert enkelt barn er tilknyttet en gruppe med et fast pædagogisk personale, der er ansvarlige for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Der bliver både arbejdet stueopdelt, aldersopdelt og på tværs af grupperne for at styrke relationerne og fællesskabet i hele institutionen - både for børn og personale. Vi arbejder inkluderende og har en stor opmærksomhed på, at alle børn har ret til og har en plads i fællesskabet i børnehaven.

Vi har et godt samarbejde med dagplejerne og skolen. Dagplejerne kommer på besøg i børnehaven hver mandag formiddag og leger. Vi finder det vigtigt, at de børn der skal starte op i børnehaven har en naturlig gang i børnehaven, så opstarten bliver så god som muligt. Ligeledes har vi et godt samarbejde med skolen omkring de kommende skolebørns overgang til skolen, fx i form af besøg i skole/dus og af børnehaveklasselæren i børnehaven.


Ugeplaner, orientering og informationer ligger på "Min institution" for hver uge. Disse bliver som hovedregel oploadet hver fredag. Så er det nemt for jer, at tale med jeres barn om den kommende uges tiltag. Vi mener også det hjælper jeres barn i og med, at vi bygger bro mellem hjem og institution.