Velkommen til Børnehaven Blåhvalen.
Børnehaven Blåhvalen er en kommunal institution, der ligger i Sulsted, som er en mindre by ca. 15 km. fra Aalborg. Til institutionen høre en stor legeplads med mange muligheder. Blåhvalen er normeret til 38 børn i aldre tre til seks år, hvor børnene er fordelt på tre stuer: Delfinerne (de yngste), Søløverne (mellemgruppen) og Pingvinerne (de ældste). I kan se vores folder om de tre stuer under dokumenter.
I det pædagogiske arbejde lægger vi vægt på tryghed, nærvær og forudsigelighed. Vi arbejder med hverdagens rutiner, vi prioriterer, at børnene har et lærerigt og aktiv børneliv, da det er i legen og samværet, at børn udvikler sig samt skaber relationer med hinanden og med støttende voksne. Vores grundholdning er, at Blåhvalen skal være et rart og trygt sted, hvor alle børn, forældre og personale trives.
I det pædagogiske arbejder vi ud fra Dagtilbud i fremtiden: Inklusion, sundhed, læring og forældreinddragelse. Vi har fokus på ICDP og dens principper, vi arbejder med Fri for mobberi (Mary Fonden), vi sprogvurderer alle tre og fem årige børn, og vi arbejder ud fra de seks læreplanstemaer " uddybelses af læreplanerne kan ses under dokumenter".
Vi har et tæt samarbejde med dagplejen, skolen/Dus og byens anden børnehave. Vi arbejder målrettet med at gøre overgangen fra dagplejen til børnehave, samt fra børnehave til skole/Dus så let for børnene som overhovedet muligt, for at gøre børnene trygge ved de nye omgivelser og de nye voksne.
Inden et barn starter i Børnehaven Blåhvalen, får barnet et velkomst brev, hvori der også er en informationsdel til jer forælder samt en invitation til et opstartsmøde.

Vi har et elektronisk "komme/gå system MinInstitution, som ud over registrering af børnene, også bruges ift. skriftelige informationer f. eks. indberetning af ferie. Her vil du/I kunne læse referater fra bestyrelsen, nyhedsbreve m.m. vi har en forventning om, at man holder sig op-dateret den vej igennem.
Vi håber, at du/I gennem denne hjemmeside får et indblik i Børnehavens hverdag og finder de informationer om Børnehaven, som du/I har brug for. Ellers er du/I velkommen til at kontakt os på telefon 98 26 13 10.

Med venlig hilsen
Personalet i Børnehaven Blåhvalen.