Velkommen til børnehaven "Krudtuglen"
Børnehaven "Krudtuglen" er en del af Dagtilbud Nordvest/Vodskov, som består af 11 institutioner.
I dagtilbuddet har vi fælles perspektivplan og vi indgår i et forpligtende samarbejde med de øvrige institutioner. Vi har fællespasning i sommerferien, juleferien, samt ved helligdage.
"Krudtuglen" er normeret til 33 børn, som er fordelt på 3 grupper. Røverstuen er for de 3 årige. Dragestuen for de 4 årige og Troldestuen er for de 5 - 6 årige.
Vi vægter tryghed og trivsel og glade børn og voksne, så vi alle har et godt arbejdsmiljø. Vi arbejder ud fra Aalborg kommunes udviklingsstrategi, med fokus på det enkelte barn, tilrettelagt ud fra den givne børnegruppe og barnets nærmeste udviklingszone. Vi har gode fysiske rammer, med mange små rum til leg og fordybelse, som kan forandres i takt med at børnenes behov ændres. Vi har en dejlig legeplads, med muligheder for fysisk udfoldelse, og benytter også gerne andre legepladser i lokalområdet.
Vi er en del af et lille lokalsamfund og samarbejder med skolen, dagplejen og plejehjemmet, til stor glæde for os alle.
Vi arbejder inkluderende og at alle ret til en plads i fællesskabet og vi har fokus på vigtigheden af, at vi skaber nogle miljøer, hvor børnene bevarer deres nysgerrighed, og udvikler robusthed og mod på livet.
Vi har en forældrebetalt frugt/brød ordning til eftermiddags mad.
Har du lyst til at vide mere, er du altid velkommen til at ringe eller at give os et besøg.


Venlig hilsen
Personalet i børnehaven Krudtuglen.