Velkommen i Kernehuset

Børnehaven Kernehuset er en del af Dagtilbud Nordvest / Vodskov, som består af i alt 11 institutioner. I dagtilbuddet udarbejdes der en fælles perspektivplan for hele distriktet. Børnehaven Kernehuset udarbejder selv mål for det daglige arbejde. Børnehaven er normeret til 46 børn.

Kernehuset er en ældre hyggelig børnehave, som ligger i et lille lokalsamfund tæt ved skole og Dus. Huset er indrettet med 3 stuer, Spirerne og Kernerne, som er for de 3-4 årige og Æblerne, hvor vi samler de kommende skolebørn et år før forventet skolestart. Huset har også et fællesrum med køkken/alrum og atelier og en kælder med plads til fysisk udfoldelse. Vi har en hyggelig legeplads, der er mange spændende kroge og gamle træer. Legepladsen giver gode muligheder for forskellige udfordringer.

Vi bruger meget af vores tid udenfor, hvor vi går på opdagelse, undersøger og fordyber os sammen med børnene, og bruger naturen som et aktivt læringmiljø.
Udover at vi er meget ude, har vi også fokus på at bringe naturen ind i børnehaven.

Vi vægter struktur og forudsigelighed i hverdagen, idet det giver os mulighed for at tilrettelægge vores arbejde ud fra den aktuelle børne gruppe. Vi tillægger rummet stor betydning for vores pædagogiske arbejde. Ved at etablere tydelige og visuelle læringsmiløer i vores rum giver vi børnene mulighed for at aflæse hvilke lege og aktiviteter, der kan foregå i rummet.

I børnehaven er vi inspireret af Reggio Emilie filosofien. Ifølge Reggio Emilia filosofien er børn født med mange potentialer for udvikling. Vi forsøger at stimulere disse potentialer ved at arbejde i mindre grupper og at arbejde projektorienteret frem for produktorienteret. Vi mener, at vi derved bliver bedre til at støtte det enkelte barn i sin nærmeste udviklings-zone.

Vores ønske er - i samarbejde med forældrene - at skabe et miljø, der giver børnene de bedste opvækstvilkår. Børnehaven skal være et godt sted at være. Et sted hvor børn, personale og forældre trives, udvikles og samarbejder i et fællesskab.

Hvis I får lyst til at besøge os, kan I ringe og lave en aftale. I kan få udleveret en forældre pjece, hvor I kan læse lidt mere om os og se hvilke aktiviteter og traditioner vi har gennem året.