Velkommen til Børnehaven Bautastenen

Vi er en lille hyggelig institution, der ligger i et område med tæt bebyggelse, midt imellem Hellekisten og Runddyssen i Svenstrup by. Vi er bygget i Den Gamle Brugs og deler arealet med Ældre og Sundhed. Der er et stort stisystem i hele nærområdet, som vi benytter, når vi er på tur.
Nærmiljøet byder på flere legepladser, fodboldklub, fritidsklub, "Bananbakken", skov og sø og så ligger vi lige op af Højvang skolen. Vi har et tæt samarbejde med Højvang Skolen, hvor vi låner salen en gang om ugen til motoriske udfoldelses muligheder. Vi har ligeledes tradition for at "gamle" børn kommer på besøg med deres lærer, (De børn som går i 0.klasse, lige inden de skal i 1.klasse)

I 2018 og 2019 har Børnehaven Bautastenen modtaget det "Grønne Spirer" flag fra Friluftsrådet. Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner, der arbejder med naturen som en naturlig del af læringsmiljøerne. Med Grønne Spirer har vi fokus på udeliv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdagskultur i Bauta. Bautastenen er ligeledes blevet udvalgt som "Fyrtårnsinstitution" af Center for Børn og Natur. 37 institutioner er blevet udvalgt i hele Danmark, og Bautastenen er en af dem hvor man som både fagperson og forældre kan hente inspiration til at bruge naturen og dets mange ressourcer.

Vi er opdelt på 2 huler, hulerne hedder Dragehulen, som er for de yngste, og Troldehulen hvor de ældste børn går. Det er på stuerne vi laver pædagogiske aktiviteter, holder samling og spiser sammen om formiddagen og til frokost. Ud over aktiviteter på hulerne arbejder vi også med relations/lærings grupper. Relations/lærings grupperne bliver dannet ud fra pædagogiske overvejelser i forhold til udvikling af sociale kompetencer og børns alsidige udvikling, og evalueres løbende.
Vi har en fast dag om ugen, hvor børnene er i deres relations/lærings grupper.

Vi har i perioder andre ansatte, såsom studerende, personer i job med løntilskud og erhvervspraktikanter. Vi skriver på infotavlen og mininstitution, hvem I og jeres barn kan møde i Bautastenen.

Børnehaven er en del af dagtilbud Svenstrup. Der er 11 institutioner i dette dagtilbud, der har fælles retningslinjer for faglighed, principper og økonomi.
Dagtilbudsleder er Tina Andreasen. Tina har kontor i Børnehaven Svanereden og kan træffes på telefon: 3199 0966
Vi er normeret til 38 børn, men med Aalborg Kommunes vippenormering +/- 10% kommer vi som regel op på 42 børn i 3 til 6 års alderen.


Ønsker I yderligere informationer, er I velkomne til at kontakte institutionen på telefon eller mail. (se nederst på hjemmesiden)

Med Venlig Hilsen
Personalet i Børnehaven Bautastenen
bh-baustastnen@aalborg.dk


Opstart i børnehave i en Corona tid

14-04-2020

Kære forældre I morgen er det igen muligt at aflevere sit barn i Buatastenen. Det vil være en anderledes børnehave at møde ind til. Jeg sender jer planen, retningslinjerne som I bedes læse, inden I kommer. Vi glæder os SÅ meget til at se jer igen
\\s301028\N1SPMC\SKRIVEBORD\Forældrebrev i en corona tid.docx

Årshjul

06-03-2020

Hermed lidt datoer til jeres kalender Må I alle have den dejligste weekend
\\s301028\N1SPMC\SKRIVEBORD\Årshjul.pdf

Kommende aktiviteter

4/6 Salen på Højvangsskolen
I dag skal Troldehulen i salen. Det er derfor en god ide med noget tøj der er nemt at bevæge sig i.
9/6 Tandløse klub
Hver tirsdag holder vi tandløse klub. Her vil de kommende skolebørn lave en masse forskellige ting der gør dem helt klar til at starte i skole til sommer. Vi skal lege med tal og bogstaver, vi skal lærer noget om trafikken og så skal vi lave en masse andre sjove ting.

Galleri

Her kan du følge med i hvad vi laver, du kan løbende se og downloade billeder fra diverse arrangementer.