Velkommen til Børnehaven SvaneredenVi arbejder ud fra en inkluderende tilgang til børnene, hvor alle føler sig som en del af fællesskabet. Der skal være plads til alle uanset forskelligheder. Alle har noget positivt at byde ind med til fællesskabet. Vi vægter det positive i samværet med børnene, vores fokus er på de ting der lykkedes og ikke på det der ikke gør. Vi vil gerne bidrage til at børnene udvikler sig på alle områder på en konstruktiv måde. Det være sig socialt, sprogligt og motorisk. Vi bestræber os på at videreudvikle vores faglighed ved løbende at tage på forskellige kurser så vores viden er opdateret på børnenes udvikling og teori.
Vi vægter et åbent og positivt forældresamarbejde hvor der er plads til en åben dialog.
Vi har en gang om ugen besøg af dagplejen som er med til at bygge bro mellem dagplejen og børnehave.
Vi arbejder ud fra ICDP konceptet:
Se næremere under dokumenter.

Nyhedsbrev april 2018

11-04-2018

Nyhedsbrev april 2018
\\S301031\N1STKDK\SKRIVEBORD\Nyhedsbrev april 2018.pdf

Redigeret velkomst pjece til Børnehaven Svanereden

14-11-2017

Redigeret velkomstpjece til børnehaven Svanereden
\\s301028\G3BH-SVANRED\Opstart af nye børn i Svanereden\Velkomstfolder A5 til udprint.docx

Svaneredens kostpolitik

14-11-2017

Børnehaven Svaneredens Kostpolitik
\\S301031\N1STKDK\SKRIVEBORD\Kostpolitik Svanereden.pdf


Sproggruppe fredag den 1.september :

01-09-2017

Vi har sunget goddagsangen, læst en bog (dialogisk læsning ), hoppet en lyd og sunget farvelsangen.

Dagtilbud Svenstrup perspektivplan 2017

19-06-2017

Dagtilbud Svenstrup perspektivplan 2017
\\s301028\G3DAGTILBUDSVENSTRUP\Perspektivplaner\Perspektivplan 2016-2017\Perspektivplan_Dagtilbud Svenstrup.pdf

Kommende aktiviteter

2/5 Forældremøde på Ferslev Skole
Forældremøde på Ferslev skole for forældre til kommende skolebørn. omkring overgange...
5/5 Arbejdsdag på legepladsen
Arbejdsdag på legepladsen lørdag den 5. maj. Vi skal have gjort legepladsen forårsklar, gerne med så mange forældre og børn som muligt.

Galleri

Her kan du følge med i hvad vi laver, du kan løbende se og downloade billeder fra diverse arrangementer.