Velkommen til Børnehaven SvaneredenVi arbejder ud fra en inkluderende tilgang til børnene, hvor alle føler sig som en del af fællesskabet. Der skal være plads til alle uanset forskelligheder. Alle har noget positivt at byde ind med til fællesskabet. Vi vægter det positive i samværet med børnene, vores fokus er på de ting der lykkedes og ikke på det der ikke gør. Vi vil gerne bidrage til at børnene udvikler sig på alle områder på en konstruktiv måde. Det være sig socialt, sprogligt og motorisk. Vi bestræber os på at videreudvikle vores faglighed ved løbende at tage på forskellige kurser så vores viden er opdateret på børnenes udvikling og teori.
Vi vægter et åbent og positivt forældresamarbejde hvor der er plads til en åben dialog.
Vi har en gang om ugen besøg af dagplejen som er med til at bygge bro mellem dagplejen og børnehave.
Vi arbejder ud fra ICDP konceptet:

Se næremere under dokumenter.

Se Børnehaven Svanereden pædagogiske profil under fanen dokumenter, ligeledes kan Dagtilbuddets perspektivplan findes her.
Bemærk at dokumenterne skal i nogle tilfælde åbnes i Google Chrome for at kunne læses.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Børnehaven er en del af dagtilbud Svenstrup. Der er 11 institutioner i dette dagtilbud, der har fælles retningslinjer for faglighed, principper og økonomi.
Vi er normeret til 42 børn, men med Aalborg Kommunes vippenormering +/- 10% kommer vi som regel op på 53-57 børn i 3 til 6 års alderen.

Ønsker I yderligere informationer, er I velkomne til at kontakte institutionen på telefon eller mail. (se nederst på hjemmesiden)

Med venlig hilsen
Pædagogisk leder
Tina Drastrup Kjølby
tlf. 99 823212


Mail. Bh-svanereden@aalborg.dk