Velkommen til Børnehaven SvaneredenVi arbejder ud fra en inkluderende tilgang til børnene, hvor alle føler sig som en del af fællesskabet. Der skal være plads til alle uanset forskelligheder. Alle har noget positivt at byde ind med til fællesskabet. Vi vægter det positive i samværet med børnene, vores fokus er på de ting der lykkedes og ikke på det der ikke gør. Vi vil gerne bidrage til at børnene udvikler sig på alle områder på en konstruktiv måde. Det være sig socialt, sprogligt og motorisk. Vi bestræber os på at videreudvikle vores faglighed ved løbende at tage på forskellige kurser så vores viden er opdateret på børnenes udvikling og teori.
Vi vægter et åbent og positivt forældresamarbejde hvor der er plads til en åben dialog.
Vi har en gang om ugen besøg af dagplejen som er med til at bygge bro mellem dagplejen og børnehave.
Vi arbejder ud fra ICDP konceptet:

Se næremere under dokumenter.


Se Børnehaven Svanereden pædagogiske profil under fanen dokumenter, ligeledes kan Dagtilbuddets perspektivplan findes her.
Bemærk at dokumenterne skal i nogle tilfælde åbnes i Google Chrome for at kunne læses.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Børnehaven er en del af dagtilbud Svenstrup. Der er 11 institutioner i dette dagtilbud, i dagtilbuddet samarbejdes omkring økonomi, ledelse, pædagogik, ligesom der er samarbejdsaftaler i forhold til pasning i diverse helligdage/ferier m.m. Der afholdes årligt 1 fællesmøde i teamet. Derudover kan der forekomme fælles aktiviteter på tværs af institutionerne. Vi er normeret til 42 børn, men med Aalborg Kommunes vippenormering +/- 10% kommer vi som regel op på 53-55 børn i 3 til 6 års alderen.

I Svanereden er vi klar til at bevæge os, vi er i trit med den virkelighed vi og børnene lever i. Vi er altid klar til at forbedre og udvikle vores pædagogiske praksis til gavn for børnenes dagligdag i Svanereden.

- Svanereden er børnenes sted!

Ønsker I yderligere informationer, er I velkomne til at kontakte institutionen på telefon eller mail. (se nederst på hjemmesiden)

Med venlig hilsen
Pædagogisk leder
Tina Drastrup Kjølby
tlf. 99 823212
mail: tkdk-fb@aalborg.dk


Mail. Bh-svanereden@aalborg.dk

"Vi er en del af Dagtilbud Svenstrup, der består af 11 institutioner og har en dagtilbudsleder. Dagtilbudsleder er Tina Andreasen. Tina har kontor i børnehaven Svanereden og kan træffes på telefon 3199 0966".

Sprogstart

02-03-2020

I dag har jeg (Rita) læst bogen fra Sprogstart Kamma Morgensur udenfor, sammen med Celina, Noah, Mathilde, Bastian, Christian S, Vanessa og Luca. Vi snakkede om vejret, om at være morgensur og om at være glad. Fokus fra DSPL var på Kommunikation og Sprog.