Velkommen til Troldhede Børnehus.
Vi byder velkommen til vores hjemmeside, som vi håber vil give et indblik i dagligdagen i en kombineret vuggestue/børnehave/SFO.
Når det er helt færdigt skal vi til indrette alle vores grupper på en ny måde.

I Troldhede Børnehus arbejder vi ud fra en anerkendende, ressource fokuseret og inkluderende tankegang. Ringkøbing Skjern kommunes børn og familiepolitik, herunder det fælles børn- og unge syn danner grundlag for vores pædagogiske arbejde.

Vi vægter:

at der er plads til forskellighed

at se det enkelte barn i gruppen

at fremme og styrke børnefællesskaber, tænkt ind i leg og aktiviteter.

at vise gensidig respekt - voksne såvel som børn

at undersøge og opleve nærmiljøet, udforske naturen omkring os, da det appellerer til følelserne, fantasien, styrker motorikken og pirrer nysgerrigheden.

at skabe tryghed, give omsorg og nærvær

at fremme barnets lyst til leg, læring og aktiviteter

I Troldhede børnehus børnehave er vi opdelt i tre grupper.

Mindstegruppen, som består af nye børn. I gruppen er der focus på rim, remser, musik, rytmik og motorik både grov og fin motorik. De lærer også at blive selvhjulpne, vente på tur m.m..

Skovtudserne som er vores udegruppe, man starter når man er fyldt 4 år og ikke bruger ble mere, da de vægter ture ud af huset til de omliggende grønne områder vi har tæt på os.

Førskolegruppen er de kommende skolebørn, vi "leger" skolen ind. Bruger det samme materiale som de stifter bekendtskab med, når de starter i skolen.

Årshjul i vuggestuen

11-01-2019

Læreplanstemaerne indgår som en del af vores pædagogiske dagligdag. Derudover har vi lavet et årshjul, hvor vi har ekstra fokus på hvert af temaerne i vores aktiviteter og samlingsstund. Temaerne skifter hver anden måned. Årshjulet kan ses på stuen.

Nyhedsbrev jan-feb.2019

02-01-2019

Hej her er et lille nyhedsbrev for januar og februar mdr..
Nyhedsbrev jan-feb 2019.docx

Henvendelse fra Arla Nr. Vium

21-12-2018

Henvendelse fra Arla omkring farlige situationer, når der afleveres/afhentes børn ved Børnehuset. Chaufførerne oplever jævnligt, at børn render over vejen, hvis forældrene holder på den modsatte side af Børnehuset. Vi opfordre til at bruge fodgængerfeltet


30 timersmodul fra januar 2019

15-11-2018

Læs venligst skriv fra pladsanvisning omkring 30 timers modul, fra den 1/1-2019.
Varsling af ændring af pladstyper_DOCX.PDF

Den nye forældrebestyrelsen

08-10-2018

Den nye forældrebestyrelse pr. 4/10-18 i vuggestuen/børnehaven
Den nye forældrebestyrelse Troldhede Børnehus 4-10-18.docx

Forældrebestyrelsen

08-10-2018

Den nye forældrebestyrelse for vuggestue/børnehave pr. 4/10-18
Den nye forældrebestyrelse Troldhede Børnehus 4-10-18.docx