Velkommen til Troldhede Børnehus.
Vi byder velkommen til vores hjemmeside, som vi håber vil give et indblik i dagligdagen i en kombineret vuggestue/børnehave/SFO.


I Troldhede Børnehus arbejder vi ud fra en anerkendende, ressource fokuseret og inkluderende tankegang. Ringkøbing Skjern kommunes børn og familiepolitik, herunder det fælles børn- og unge syn danner grundlag for vores pædagogiske arbejde.

Vi vægter:

at der er plads til forskellighed

at se det enkelte barn i gruppen

at fremme og styrke børnefællesskaber, tænkt ind i leg og aktiviteter.

at vise gensidig respekt - voksne såvel som børn

at undersøge og opleve nærmiljøet, udforske naturen omkring os, da det appellerer til følelserne, fantasien, styrker motorikken og pirrer nysgerrigheden.

at skabe tryghed, give omsorg og nærvær

at fremme barnets lyst til leg, læring og aktiviteter

I Troldhede børnehus børnehave er vi opdelt i tre grupper.

Mindstegruppen, som består af nye børn. I gruppen er der focus på rim, remser, musik, rytmik og motorik både grov og fin motorik. De lærer også at blive selvhjulpne, vente på tur m.m..

Skovtudserne som er vores udegruppe, man starter når man er fyldt 4 år og ikke bruger ble mere, da de vægter ture ud af huset til de omliggende grønne områder vi har tæt på os.

Førskolegruppen er de kommende skolebørn, vi "leger" skolen ind. Bruger det samme materiale som de stifter bekendtskab med, når de starter i skolen.

Vuggestuens sanghæfte

27-02-2019

Vi har valgt at ligge vuggestuens sanghæfte ind, så kan I som forældre se, hvilke sange vi synger sammen med børnene.
Sangmappe til vuggestuen Troldeungerne.docx

Fælles værdi grundlag for Børnehuset

27-02-2019

Her er vores fælles værdi grundlag for Troldhede Børnehus.
Fælles Værdigrundlag.docx

Velkomstfolder vuggestuen

27-02-2019

Her er vores nye velkomstfolder for vuggestuen.


Fælles sang aktivitet for Mindste gruppen og vuggestuen.

26-02-2019

Vi har opstartet vores fælles sang aktivitet, som vil foregå 1 gang ugentligt. Her vil vi fx synge, spille og have sanglege sammen. Vi har en sangkuffert, som vil indeholde de sange og ting, vi skal bruge.

Praktikant.

15-02-2019

Hver mandag i ca to-tre mdr. kommer Mathias Hansen som mandagspraktikant. Han går i 10 klasse.

Årshjul i vuggestuen

11-01-2019

Læreplanstemaerne indgår som en del af vores pædagogiske dagligdag. Derudover har vi lavet et årshjul, hvor vi har ekstra fokus på hvert af temaerne i vores aktiviteter og samlingsstund. Temaerne skifter hver anden måned. Årshjulet kan ses på stuen.