Børnehuset Tiziana

Børnehuset Tiziana er en kommunal institution normeret til 18 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Børnehuset er en del af Dagtilbud Hasseris. Pædagogisk leder er Helle Jørgensen.

Børnehuset Tiziana blev oprettet som en forsøgs- og udviklings institution i 1994, med det formål at arbejde inspireret af børneinstitutionerne i Reggio Emilia i Norditalien. Denne pædagogiske filosofi danner basis for tilrettelæggelsen af vores arbejde sammen med andre pædagogiske teorier, der er aktuelle for vores daglige praksis.
Initiativgruppen til oprettelse af Tiziana bestod af: Rektor fra pædagogseminariet, kommunale politikere, embedsfolk og pædagogiske fagfolk.

Arkitektur. Institutionen er pædagogisk og arkitektonisk inspireret af Reggio Emilia filosofien. Det viser sig ved, at der er tænkt en værkstedskultur ind, som et vigtigt læringsrum. De tre grupperum har hver et tilhørende værksted, hvor indretning og værkstedsaktiviteter ændres efter behov. Derudover har vi et stort fælles værksted. Alle væggene er hvide så fotos og børnenes tegninger og forskellige produktioner ses tydeligt i rummet, da dokumentationen af børnenes skabende processer er et vigtigt led i pædagogikken

Projektarbejdsformen.
Vi er inspireret af den måde, man i Reggio Emilia arbejder med projekter med 1-6 årige børn. Vi har taget projektformen til os, fordi vi har oplevet, hvordan den får skabt plads til nærvær, fordybelse, fællesskab og læring med børnene. Hver dag opdeles både børnehavebørn og vuggestuebørn på skift i små projektgrupper i tidsrummet 9.30-11.00.

I projektgruppen fordyber børn og voksne sig i et tema/emne. Det kan handle om giraffer, snegle, kryb kravl, skeletter, lys og mørke, m.v. Det kan også være materialekendskab og brug af redskaber som, farver, modellervoks, ler, at klippe, arbejde med genbrug, eller det kan være musik, danse, massage, drama mv.. Gennem undersøgelser, skabende arbejde, dialoger og eksperimenter går pædagogen på opdagelsesrejse og udforsker temaet sammen med børnene. På den måde får de en dybere indsigt i temaet.

Fordybelse
Fordybelse er et værdibegreb, der vægtes højt i vores pædagogiske praksis.
Indretning. Vi tænker begrebet fordybelse ind når vi indretter rummene og i vores projekter. Det gør vi for at tilgodese børnenes udvikling leg og læring bedst mulig. Rummene er inddelt i forskellige lege- og læringsrum: byggehjørne, tegnehjørne, dukkekrog, læseværksted m.v.