BØRNEHAVEN KRIDTHUSET

Børnehaven Kridthuset hører under Dagtilbud Hasseris, der består af tolv institutioner. Pædagogisk leder i Børnehaven Kridthuset er Pia Buus.

Børnehaven er en kommunal institution, som har en lang historie, idet den oprindeligt startede som en udflytterbørnehave. I 1983 blev børnehaven bygget i Mølholm, og i 1995 blev vi udvidet med en ekstra afdeling, så vi nu har en normering på 55 - 60 børn.

Indenfor er børnehaven opdelt i tre stuer - rød, gul og blå. Derudover er der et stort alrum med garderober, køkken og fællesområde samt puderum, dukkekrog, kontor, personalestue og toiletter. Børnehaven er alderssopdelt.

På legepladsen er der legeområde med en stor rutsjebane. Vi har også bålplads, legehuse, gynger, sandkasse og store sten. Vi har cykelbane rundt om huset og græsplæner, hvor vi på den ene har lavet boldbane og basketkurv og på den anden har plads til lege. Vi har et skur indrettet med butik, hule og opbevaring af udendørs legetøj, cykler m.m. Bag huset er et skovområde med træer, buske, junglesti, liggende klatre træ og hængekøje. Her har vi mulighed for at grave i jord og lave mudder, samt plante jordbær, krydderurter m.m. i højbede.
Vi ser legepladsen som et vigtigt læringsrum og bruger den hver dag, i al slags vejr og vind.

Vores pædagogiske forståelse tager afsæt i, at børn lærer hele tiden, alle steder, hele dagen. Hverdagens genkendelighed og faste rutiner vægtes højt, idet den danner grobund for rigtig meget læring, og som tager højde for, at børn har brug for de samme øvebane mange gange, inden de mestrer nyt. Sideløbende arbejder vi med børnene i små "fordybelsesgrupper", hvor børnene via forskellige tilrettelagte pædagogiske forløb, styrkes indenfor forskellige udviklingsområder. Børnene deltager på skift i forskellige aldersopdelte grupper.

Vi prioriterer følgende:
Natur og udeliv, barnets leg, "Fri for mobberi", læringsmiljøer, inkluderende fællesskaber, samling, frokost, sprogpakken og forældreinddragelse.
Ovenstående er vigtige elementer i Kridthusets hverdag og vil derfor indgå i planlagte og spontane aktiviteter.

NATUR OG UDELIV
Vi er med i et naturprojekt "Kroppen på toppen med naturen som læringsmiljø og et aktivt friluftsliv". Formål med projektet er at medvirke til, at der udvikles et naturligt læringsmiljø i naturen, hvor den sundhedsfaglige, naturfaglige og pædagogfaglige viden kombineres i aktiviteter for børn.

BARNETS LEG
I Børnehaven Kridthuset prioriterer vi leg højt. Vi mener, det at lege er det bedste, et barn kan foretage sig. Barnet udvikler sig fysisk, psykisk og socialt gennem legen, og dertil kommer, at legen fremmer barnets indlæringsevne mest muligt. Barnet får gennem legen mulighed for at:
- eksperimentere med " hvem er jeg?".
- få kropsbevidsthed "hvad kan jeg, hvad tør jeg?".
- styrke selvværd.
- styrke sanserne.
- vise omsorg og tage hensyn.
- skabe venskaber.
- sociale kompetencer.
- løse konflikter.
- kommunikere sprogligt og kropsligt.
- bearbejde følelser.
- styrke fantasi og kreativitet.
Derfor er det vigtigt, at barnet får TID til leg. Vi giver tiden ved at skabe en dagsrytme, som sikrer så få afbrydelser i legen som muligt. De faste aktiviteter foregår i en sammenhæng omkring spisetid.
Vi giver RUM til leg ved at funktionsinddele rummene, f.eks. til at tumle - klæde sig ud - lege med action-man, biler og dukker - tegne, male og klippe - spille spil og spille på computer og ved at have en inspirerende og udfordrende legeplads med bl.a. sand - jord- ild - vand - huler - store sten - legehuse - klatretræer - cykelbane - boldbane - rutsjebaner - jungle sti.

Det er børnehavens opgave at give børnene rammer til at lege godt med hinanden. Pædagogerne kan understøtte dette på forskellige måder.
Vi anskaffer eller bygger de rekvisitter til en leg, der gør, at den kan udvikle sig og blive mere fængslende for børnene. Det kan være skattekort til sørøvere, breve til postbuddet, kjole og sminke til prinsessen, varer til en butik.
Vi kan hjælpe børnene, når der opstår konflikter og vi lærer børnene at være fleksible ved at være en god model, ved at vise imødekommenhed på nogle punkter og stå fast på andre, sørge for at skabe kompromisser, så alle føler sig hørt og i stand til at bygge videre på de gode ideer, der opstår spontant.
Vi tager på ture sammen med børnene, så de kan hente inspiration til legen.
Det er i princippet ligegyldigt, hvilken aktivitet, der foregår. Det er den relation og det samspil, barnet har til sin omverden, der betyder noget. Det er det, der udvikler barnets selvværd.

FRI FOR MOBBERI
I løbet af året arbejder vi med "Fri For Mobberi" primært i storgruppen. Vi anvender et antimobbeprogram til børnehaver, som er udviklet af "Red Barnet" og "Mary-fonden".
Målet med "Fri For Mobberi" er, at skabe en inkluderende kultur børnene imellem, som skal forebygge mobning.

Programmet bygger på 4 grundværdier:
Tolerance: At se og acceptere forskelligheder i børnegruppen og behandle hinanden som ligeværdige. Se forskelligheder som en styrke for både det enkelte barn og gruppen.
Respekt: At acceptere og tage hensyn til alle børn i gruppen. At være en god kammerat over for alle. At kunne rumme forskelligheder og respektere andres forskellighed og væremåde.
Omsorg: At udvise interesse, medfølelse, bekymring og hjælpsomhed over for alle børn - både de store, små og over for jævnaldrende.
Mod: At sige fra og markere egne grænser og sige til, når man overskrider andres grænse. At være en modig og god kammerat, der reagerer på uretfærdighed

Vigtige informationer om genåbning fase 2 gældende den 2. juni.

28-05-2020

Hej, her kan du læse vigtige informationer om genåbning fase 2, gældende fra den 2. juni 2020. God pinseferie, hilsen Pia
\\s301028\N1SPBUU\SKRIVEBORD\COVID-19\Indhold i vejledningsmappe COVID-1)\Brev til forældre under genåbning 28.5.2020.docx

Nyhedsbrev maj 2020

19-05-2020

Hej, her kan I læse nyhedsbrevet for maj 2020. God læselyst!
\\s301028\N1SPBUU\SKRIVEBORD\sedler til forældre\Nyhedsbrev MAJ 2020.pdf

Nyhedsbrev april 2020

29-04-2020

Hej med jer Her er der et nyhedsbrev fra april 2020. God læst lyst!
\\s301028\N1SPBUU\SKRIVEBORD\sedler til forældre\Nyhedsbrev april 2020.docx


Info. Corona virus

12-03-2020

Info. Corona virus
\\s301028\N1SPBUU\SKRIVEBORD\Brev til forældre engelsk udgave.docx

Nyhedsbrev marts 2020

11-03-2020

Hej, her kan du læse nyhedsbrevet fra marts 2020. God læselyst!
\\s301028\N1SPBUU\SKRIVEBORD\sedler til forældre\Nyhedsbrev marts 20201.pdf

Forældrehåndbog 2020

28-02-2020

Hej med jer Vi har udarbejdet en ny forældrehåndbog i børnehaven, håndbogen er tænkt som et opslagsværk hvori I kan læse om stort og småt i børnehaven. Vi vil anbefale jer at læse håndbogen. Den er ligeledes at finde under dokumenter på minInstitution.
\\S301028\g3bh-kridthu\Samtaler\Materialer til nye børn\forældrefolder\Forældrehåndbog 2020 orginale.docx

Kommende aktiviteter

18/6 Afslutning for kommende skolebørn
Hej Vi holder en fantastisk afslutningsfest for de kommende skolebørn, så sæt kryds i kalenderen denne dato.
28/8 Sommerfest
vi holder sommerfest for børn, søskende og forældre i børnehaven.

Galleri

Her kan du følge med i hvad vi laver, du kan løbende se og downloade billeder fra diverse arrangementer.