Velkommen til Børnehaven Lilletoften.

Børnehaven Lilletoften er en kommunal institution som er normeret til 50 børn i alderen 3-5 år. Børnehaven er en del af dagtilbud Hasseris.

Børnehaven Lilletoften er en kommunal børnehave, der startede 1. oktober 1989 som en 20- børns børnehave i stuehuset til den tidligere Blegdalsgård. Efter en større tilbygning blev Lilletoftens normering pr. 1. august 1993 udvidet til 41 børn. .

August 2004 blev børnehaven udvidet med endnu en tilbygning og er nu en 50 børns børnehave, hvor der efter behov kan indskrives yderligere 5 børn.
Hvert barn er tilknyttet en bestemt voksen, kaldet kontaktpædagogen. Kontaktpædagogens arbejde er at have den primære kontakt med barnet og dets forældre samt at afholde forældresamtaler. Derudover er det kontaktpædagogen der spiser frokost med sine kontaktbørn som er en aldersopdelt gruppe.

Lilletoften er en funktionsopdelt børnehave, hvor de enkelte rum er indrettet til at opfylde særlige behov eller give mulighed for særlige lege og aktiviteter, hvilket vil sige, at vi bestræber os på at indrette børnehaven så optimalt som muligt med gode læringsmiljøer og inkluderende fællesskaber. Læringsmiljøerne vil af og til ændre sig alt efter, hvilke behov børnene har, og hvilke pædagogiske fokuspunkter vi arbejder med.

Vi har mange kvadratmeter pr. barn både inde som ude. Børnehaven har en dejlig stor legeplads med grønne områder samt et tilknyttet grønt område som vi deler med spejdergrupperne.

Vores legeplads er indrettet med steder til fordybelse og steder der stimulere grovmotorikken. Vi har en lille skurvogn - "Krible-krable skuret" med naturting som f.eks. lup, kikkerter og plakater og bøger om naturen, små haver og bede hvor vi dyrker grøntsager frugt og bær som vi bruger til vores projekter som fx "Fra jord til bord". Børnene er med til at så, luge, vande og høste samt forarbejde bær, frugt og grøntsager til maddage og forældrearrangementer. Vi har en bålhytte og et bålsted, som vi bruger til at lave mad over bål når vi har maddage eller til hygge omkring bålet.

Børnene er ude hver dag året rundt. Når vejret tillader det spiser vi eftermiddagsfrugt på legepladsen.

I Børnehaven Lilletoften vil vi gerne være kendte for at være:

. Et sted, hvor der er en varm atmosfære hvor alle, børn som voksne er velkomne.
. Et sted, hvor der er tryghed og en hånd at holde i.
. Et sted, hvor vi har fokus på relationer.
. Et sted, hvor alle føler sig som en del af fællesskabet.
. Et sted, hvor der er plads til at lege og lære.
. Et sted, hvor børnene bliver styrket i at mestre eget liv.
. Et sted, hvor der er struktur og en fast rytme med plads til spontanitet og humor.
. Et sted, hvor voksne ser hinandens og børnenes forskelligheder som en styrke.
. Et sted, hvor børnene bliver støttet og guidet til selvhjulpenhed hver dag.
. Et sted, hvor vi gennem årets gang sætter traditioner og kultur højt .
. Et sted, hvor der er fokus på personalets trivsel og udvikling.

Har du/I brug for yderligere oplysninger så se venligst under "Dokumenter, særkende og velkomstfolder".

Mvh. Otto Sørensen Drejer
Pædagogisk leder

Perspektivplan Dagtilbud Hasseris
http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/1402/

Sygdomme

14-12-2017

Kære forældre Det er vigtig for os, at få besked om hvad jeres barn fejler, når de er syge. Det er så vi kan informere resten af forældrene, hvis det er noget som smitter f.eks skoldkopper. Venlig hilsen Personalet

Plastikposer - NEJ TAK

25-04-2017

Vi henstiller til - som der står i vores informationsfolder - at I ikke medbringer plastikposer i børnehaven. De udgør en fare når børnene leger. Så brug venligst alternativer til tøj/legetøj f.eks. net, rygsæk, tasker eller lign. Mvh. personalet

Kommende aktiviteter

26/5 Tur og Krea
Humlebierne skal i denne uge skiftevis på tur og lave krea hjemme i børnehaven. Turene er i nærområdet. Og krea er en hemmelighed til en særlig person.
26/5 Sommerfuglene trafikforløb d. 26/5
Sommerfuglene forsætter med trafikforløb

Galleri

Her kan du følge med i hvad vi laver, du kan løbende se og downloade billeder fra diverse arrangementer.