Velkommen til Børnehaven Nørholmsvej.

Børnehaven Nørholmsvej er en kommunal institution, som er normeret til 60 børn i alderen 3-5 år. Børnehaven er en del af Dagtilbud Hasseris og pædagogisk leder er Mette Hallundbæk Bjerregaard.

Børnehaven ligger i gå afstand til grønne områder, KFUM's baner, Fjorden,
Kridtgraven m.v., og tæt på busforbindelse.
Vi benytter os gerne af de mange muligheder, som nærmiljøet tilbyder.
Børnehaven er en funktionsopdelt børnehave med mange spændende rum.
I vores alrum har vi bl.a. et sofahjørne til hygge og højt læsning, et akvarium med fisk, og et køkken med borde til spisning af morgenmad/formiddagsmad. Vi har et stort værksted til kreative aktiviteter og vi har forskellige grupperum, som er indrettet med spændende læringsmiljøer og diverse legetøj. På vores legeplads er der klatrestativ, bålplads, gynger, rutchebane, sandkasse, cykelbane, fodboldbane, legehuse og en lille skov.

Vi arbejder aldersopdelt. Børnene er fordelt på 3 grupper;
*sommerfuglene som består af de yngste børn
*pandaerne som består af de mellemste børn
*girafferne som består af de kommende skolebørn.

De tre grupper har hver to-tre kontaktpersoner tilknyttet. Det er kontaktpersonernes opgave at have et særligt fokus på barnets trivsel og udvikling og lave aktiviteter/projekter med børnegruppen. Ligesom det er deres opgave at varetage den primære forældrekontakt. Kontaktpædagogerne er tilknyttet gruppen i et år af gangen (august til august).

Dagligdagen i børnehaven:
Hverdagens genkendelighed og faste rutiner vægtes højt, idet den danner grobund for rigtig meget læring og tager højde for fokus på kerneopgaven, som er det, vi finder allervigtigst.

Kl. 6.42: Børnehaven åbner
Kl. 6.42-9.00: Børn kommer, personale møder ind, vi spiser morgenmad i
alrummet og vi starter dagen stille op. Der er en "vinkevoksen", som vinker
med børnene i "vinkevinduet" i alrummet.
Kl. 9.00-11.00: Forskellige aktiviteter i de respektive grupper. Det kan være på legepladsen, i et grupperum, planlagte og spontane aktiviteter.

Kl. 11.00: Vi holder samling og spiser i de aldersopdelte grupper
Kl. 12.30: Sovebørnene puttes
Kl. 12.30: Vi tilstræber, at vi alle går på legepladsen
Kl. 14.00: Vi spiser frugt sammen
Kl. 15.30: Vi begynder at lukke rum af, rydde op på legepladsen og samles i
alrummet.
Kl. 17.00 Børnehaven lukker

Børnehavens målsætning er:

- At skabe et omsorgsfuldt, trygt og anerkendende miljø for børn og forældre.
- At børnehaven er et rart sted med positiv stemning og god omgangstone.
- At skabe et miljø, der fremmer børns trivsel, sundhed, udvikling og læring.
- At styrke barnets selvværd og selvstændighed.
- At skabe mulighed for fordybelse, nysgerrighed og oplevelser.
- At skabe forpligtende fællesskaber.
- At skabe en meningsfuld hverdag, hvor fællesskab vægtes og relationer opbygges.
- At inddrage forældrene i et tæt samarbejde.

Kommende aktiviteter

12/6 Besøg i dussen
Kommende 0.A og 0.B besøger dussen sammen med børnehaven
18/6 SOMMERFEST
Bestyrelsen inviterer til den årlige sommerfest

Galleri

Her kan du følge med i hvad vi laver, du kan løbende se og downloade billeder fra diverse arrangementer.