Kære forældre,

Aalborg Kommunes daginstitutioner holder lukket indtil tirsdag den 14. april 2020. Lukningen sker som følge af udviklingen af coronavirus (COVID-19), og myndighedernes kamp for at bremse smittespredningen.
I forbindelse med lukningen vil der blive etableret nødpasning for børn af de forældre, som varetager kritiske funktioner eller som af anden vigtig grund ikke har mulighed for at holde deres børn hjemme.
Nødpasningen vil som udgangspunkt foregå i barnets sædvanlige dag-
institution, så vi undgår at samle børnene i større grupper i tråd med myn-dighedernes anbefalinger. Det vil derfor være kendt personale der tager imod børnene. Dog tilpasses personalet i forhold til antallet af fremmødte børn.
Der kan være enkelte undtagelser, hvor der ikke kan modtages børn. I dis-se tilfælde vil forældrene få direkte besked.

Ved akut opstået behov for pasning, kontakt da pædagogisk leder Jane Elkjær Vestergaard på mobil.nr.: 31 99 15 79


Med venlig hilsen


Hans Chr Mariegaard


AfdelingschefVelkommen til Vuggestuen Sydvesten - Pædagogisk leder er Jane Elkjær Vestergaard.

Sydvesten er en del af dagtilbud Hasseris, der består af 11 institutioner. Sydvesten slog dørene op for de første børn i 2010, vi er kommunedækkende, dvs. vi modtager børn fra hele Aalborg Kommune. Vi er normeret til 60 vuggestuebørn fra 0 - 2 år. Vuggestuen har i alt 21 fastansatte, der er fordelt på 1 pædagogisk leder, 13 pædagoger, 3 pædagogmedhjælpere, 2 pædagogstuderende, 1 pædagog fastansat i social-normering, samt 1 kostfaglig ene-ansvarlig.

I vuggestuen vægter vi omsorg og tryghed højt. Vi er imødekommende og lydhøre overfor hvert enkelt barns individuelle behov, ønsker og signaler, så barnet føler sig mødt og forstået. Vi møder barnet i øjenhøjde og med respekt for det, der rører sig i barnet. Vi arbejder målrettet med mindre børnefællesskaber i hverdagen. De mindre grupper giver børnene forskellige oplevelser, hvori der er plads og rum til, at alle børn bliver set og hørt.

Vores afsæt er ud fra en anerkendende grundholdning hvor alle børn, forældre og ansatte indgår i et fællesskab omkring børnene. Gennem dialog og forventningsafstemning understøtter vi alle børn og familier. Vi har forståelse for forskellighed og gennem mangfoldighed har vi et bredt, levende og dynamisk fællesskab i vuggestuen Sydvesten.

Inden I starter tilbyder vi en opstartssamtale, hvor vi lærer hinanden at kende ved at udveksle oplysninger, samt italesætte og afstemme forventninger og sammen aftaler vi hvordan vi bedst muligt understøtter jer i jeres barns opstart. Inden samtalen får alle forældre et forberedelses ark, med spørgsmål der kan belyses barnets første tid i familien, samt et dialog hjul i sammen skal udfylde omkring jeres barns udvikling Når I har fået en plads er i meget velkommen til at ringe, så vi kan få gang i samarbejdet omkring den gode overgang og det ventende vuggestue miljø.

Velkommen til Vuggestuen Sydvesten

ÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag 06:25 - 16:50
Fredag 06:25 - 16:15

Kontakt:
Tlf. 99823780
Mail vug-sydvesten@aalborg.dk