Børnehaven Doravej er en kommunal institution, som er en del af Dagtilbud Vejgaard.

Børnehaven er normeret til 38 børn i alderen 3 år til start i 0 klasse.
Børnene er fordelt på to stuer med fast personale.
Stuerne er organiseret så børn kan lege sammen på tværs af stuer, køn og alder.

I børnehaven gør vi vores bedste for at skabe gode rammer for børnenes leg og læring.
De fysiske rammer er en vigtig del i legens udfoldelsesmuligheder, derfor indtager børnene næsten alle rum på nær de voksnes toilet og rengøringsrummet. Vi udnytter pladsen optimalt, og vi er gode til at flytte rundt og ændre rummene, således at forskellige lege og aktiviteter kan finde sted.
I tilknytning til stuerne er der gårdhaver indrettet med legehuse, desuden en større legeplads i forskudt plan.

Vi prioriterer aktiviteter i uderummet højt, vi giver børnene mulighed for at bruge kroppen, eksperimentere, finde insekter, lave bål, lege vilde lege og blive beskidte!

Børnene kan deltage i planlagte eller egne aktiviteter, lege ude eller inde, høre musik, danse, synge, klippe, klistre, male, tegne, sy, høre historie m.m.
Der er fællesture, hvor alle børn deltager og der er ture for stuens børn, men ofte tager vi af sted i mindre aldersopdelte, relations- eller emnefokuserede grupper. De børn der er tilbage i børnehaven, vil nyde, at der er mere plads og de lege- og udfoldelsesmuligheder, det nu engang giver.

Vores pædagogiske fundament bygger på anerkendende relationer set i et inkluderende perspektiv. Vi anerkender barnet som det barn, det er, møder barnet med tillid og positive forventninger. Når barnet tror på sig selv og når barnet oplever, at det lykkes, får barnet øget selvværd, lyst og handlekraft til at gå ud og opleve mere af verden. Barnet skal opleve, at personalet har omsorg for såvel det enkelte barn som hele børnegruppen.
I den daglige omgang med hinanden opfordres børnene til at lytte til- og hjælpe hinanden på en accepterende og omsorgsfuld måde.
Børnene skal have glæde af at være sammen, og alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet, det styrker samhørigheden og børnene oplever at høre til.
Vi har fokus på de voksnes samspil og kommunikation med børnene, da vi ved, at det er os voksne, der skaber rammerne for børnenes hverdag.

I børnehaven har vi det sjovt sammen: Vi laver sjov med hinanden, vi vender ting på hovedet og ser ting fra forskellige vinkler.
Vi gør ikke altid, som vi plejer.

Velkommen til Børnehaven Doravej.