VIGTIG INFORMATION

Som følge af udviklingen af coronavirus (COVID-19), og myndighedernes kamp for at bremse smittespredningen holder alle daginstitutioner lige nu lukket. I forbindelse med lukningen er der etableret nødpasning.
VIGTIGT: Ved behov for nødpasning ring til Pædagogiskleder Marianne Dam 31993264
Du kan læse mere om nødpasning på
https://www.aalborg.dk/kontakt/corona-dit-overblik-i-aalborg-kommune
under 'Skole og dagtilbud'.I Bulderby ønsker vi at skabe en udviklende og spændende dag med plads til begejstring for såvel børn som voksne.
Vi ønsker, at børnene er deres værdighed som mennesker bevidst, og ligeledes respekterer værdigheden hos andre. I dette ligeværdige og anerkendende forhold vil vi til stadighed påvirke hinanden og skabe udviklingen, som styrker børnenes selvværd.
I vores pædagogiske arbejde tager vi udgangspunkt i det enkelte barn og børnegruppens aktuelle behov og ønsker og tilrettelægger aktiviteter og struktur efter dette. Det er livet i aktiviteterne; følelserne, motiverne og engagementet, der er afgørende. Vi skal søge at fange øjeblikket og se hvad der fænger, gå ind i det og støtte børnene så deres interesser indfries, samtidig med, at de tilegner sig nye erfaringer.
Ethvert individ er unikt og har sit eget særkende. Livet i børnehaven skal styre strukturen, således at bl.a. rutiner og regler tilpasses den aktuelle børnegruppe. Vi vil med udgangspunkt i vor viden om det enkelte barn, skabe betingelser som giver børnene mulighed for at lege og udvikle sig på det niveau, hvor de befinder sig. Det betyder f.eks., at vi har forventninger og stiller krav til det enkelte barn afhængig af alders- og udviklingstrin.
Vi har med afsæt i vores pædagogiske udgangspunkt valgt, at arbejde på en sådan måde, at børn og personale ikke tilhører én bestemt gruppe, men kan bevæge sig rundt i forskellige aktiviteter og sammenhænge i løbet af dagen.
Dette valg er taget ud fra, hvordan vi mener at kunne sikre børnenes udvikling bedst muligt, og som konsekvens af dette, foregår børnenes leg, aktiviteter og ture i forskellige grupper. Grupperingerne sker ud fra børnenes kammeratskabsgrupper, interesser og udviklingstrin. Denne struktur giver i nogen grad børnene mulighed for at vælge voksne efter aktuelle interesser og behov.
I det pædagogiske arbejde sker der i alle aktiviteter/samvær styrkelse af flere forskellige dele af barnets udvikling på samme tid, der arbejdes således med flere temaer i den styrkede pædagogiske læreplan uanset hvilken sammenhæng børnene er i. Arbejdet med læreplanen ses som eksempler på og for, hvor og hvordan børnene i Bulderby har mulighed for at lære og udvikle sig i både det daglige samvær, børneinitierede aktiviteter og i de planlagte vokseninitierede aktiviteter. Vi har i vores arbejde et særligt fokus på børnenes sociale kompetencer og udviklingen af disse. Vi mener, at vi som institution har en særlig mulighed og forpligtigelse til at sætte fokus på udviklingen af sociale kompetencer, da vi altid er i situationer hvor netop hensynet til hinanden og samarbejdet med hinanden er centrale, til forskel fra familien, hvor det oftest er de individuelle hensyn, som er nærliggende at tage.
I det moderne samfund er det vigtigt at være individualist og kunne eksponere sig selv, men det er også vigtigt at kunne indgå i sociale sammenhænge og det er det vi ønsker, at være med til at sætte fokus på.
Et af kravene til læreplanen er, at der tages hensyn til børn med særlige behov, og at der udarbejdes læreplaner, som målrettet sikrer at netop disse børn kan profitere af det pædagogiske arbejde.
Vi arbejder altid for at sikre det enkelte barns udvikling bedst muligt, og arbejder ud fra, at for at skabe lige betingelser og muligheder for alle skal vi ikke tilbydes det samme.