Velkommen til Vuggestuen Spiren

Vuggestuen Spiren er en kommunal institution med plads til 35 børn i alderen 0-3 år og en del af Dagtilbud Vejgaard, der består af 10 institutioner.
Vuggestuen har til huse i lejede lokaler ved boligselskabet Plusbolig på Hadsundvej 119, 9000 Aalborg

Forældre og personale ved vuggestuen Spiren ønsker sammen at skabe nogle trygge rammer for børnene, således hvert enkelt barn får optimale muligheder for en god og sund udvikling, såvel psykisk som fysisk.
Vi ønsker at give børnene, både som enkeltpersoner og som gruppe, et fundament, der giver mod på og lyst til nye udfordringer.
Vi vil skabe nogle rammer, der giver hvert enkelt barn mulighed for at erobre verden og drage sine egne erfaringer på egne præmisser, hvor vi som voksne hjælper og vejleder børnene, når der er behov for det.

Vi vil som personale være nærværende, støttende og hele tiden være bevidste om, at vi både i vores samspil som gruppe og som enkeltpersoner er modeller for børnene.
Endvidere vil vi skabe tryghed og give børnene succeser, der styrker dem i at vælge, sige ja og nej i deres samspil med andre og derved skabe grobund for en god barnetid fuld af sjov og muligheder.
I det daglige arbejder vi med udvikling af børnenes kompetencer (f.eks. socialt samspil, motorik, sprog/ kommunikation) ud fra respekten for det enkelte barn. Vi synes, det er vigtigt, at det enkelte barn føler sig værdifuldt, som den person det er og ikke kun for, hvad det kan (god til at synge, tegne, tale og lign.). Vi arbejder ud fra de samme principper for de voksne, og er meget opmærksomme på, at vi i vores samspil er modeller for børnene.

Vi lægger stor vægt på, at børnene tilbydes sund, varieret og ernærings rigtig kost i forhold til deres alder. Vi tilstræber anvendelse af økologiske produkter i størst mulig omfang. Endvidere med blik for bæredygtighed og mindst mulig madspild.

Endvidere vægter vi udelivet, som en vigtig brik i et sundt liv, der er med til at give robuste børn. Vi er pt. igang med et grønt og bæredygtigt projekt.

Vuggestuen arbejder med små fordybelsesgrupper. Det betyder at alle børn mindst 2 gange om ugen er i en lille gruppe børn med en voksen. Der laves planlagte udviklings aktiviteter i gruppen.

Vuggestuen har fire pladser til børn med særlige behov. Pladserne er fortrinsvis fordelt med to børn på, hver af de to stuerne. Der er tilknyttet to støttepædagog til de fire børn med særlige behov.


Uge 20

07-05-2020

En opdateret version af gruppefordeling uge 20 er vedhæftet. vh Personalet i Spiren
Gruppefordeling uge 20.docx