Får I brug for, nødpasning i perioden, hvor institutionen er lukket pga af covid19 virus. Kan I kontakte leder Gitte Pejtersen på mobil nr. 53388130

Velkommen til Vejgaard børnehave.

Vi er en kommunal institution, som er en del af dagtilbud Vejgaard.
Børnehaven er normeret til 50 børn +/- 10 % i alderen 3-6 år.

Børnehaven er inddelt i tre stuer: Stjernerne Solstrålerne og Månerne
Når barnet starter i Vejgaard børnehave bliver det tilknyttet en stue med to kontakt voksne. Børnene på stuen er fra 3-6 år.

I Vejgaard børnehave vil vi gerne kendes på:
. At både børn og forældre føler sig velkommen i børnehaven
. At vi tager hånd om det enkelte barns trivsel, udvikling og læring
. At alle børn føler sig, som en del af fællesskabet i et inkluderende, trygt og stimulerende læringsmiljø med plads til leg, dannelse og udfordringer for alle børn.

Vi er et åben hus, hvor børnene leger på tværs af stuerne. Vi vægter udelivet højt og prioritere legepladsen som et vigtigt læringsrum. Om formiddagen er der en overbliksvoksen, som åbner legepladsen. Den voksen har ansvar for, at i gang sætte aktiviteter ud fra læreplanstemaerne krop og bevægelse og natur og naturfænomener. Når vi har spist madpakker er alle børn ude på legepladsen i alt slags vejr.

Om formiddagen arbejder vi i mindre fordybelses/venskabsgrupper. Temaer for grupperne tager udgangs punkt i de seks læreplanstemaer.
Alsidig personligheds udvikling, sociale kompetencer, sprog, kulturelle udtryks former og værdier, krop og bevægelse og natur og naturfænomener.

Vi ser frem til et positiv samarbejde