Fællesskaber, omsorg og læring

Børnehaven Ønskehuset er normeret til 40/44 børn.

Vi har en struktur, hvor børnene er aldersopdelte mellem 9:00-12:00 og resten af dagen er vi et stort fællesskab.

I dagligdagen er vi meget optaget af, at udvikle børnenes sociale kompetencer, at skabe rammer for fordybelse og for at børn kan eksperimentere, lærer og udvikle sig. Vores dagligdag bære præg af, at vi arbejder med dannelse og derfor arbejder vi med det enkelte barn, forpligtende fællesskaber, omsorg og nærhed.

I børnehaven Ønskehuset vægter vi udelivet højt både sommer og vinter. Vi tror på, at børn og natur hører sammen og vi bruger flittig de muligheder vi har lige uden for vores dør. Vi er klar over, at det naturligt må være de voksne, der skal være de udfarende og igangsættende i forhold til udendørsaktiviteterne, for derigennem at vise børnene, de muligheder de har. Derfor bliver uderummet også vægtet som en selvstændig funktion, som bliver bemandet på lige fod med de andre funktioner.

Vi arbejder aktivt med forældresamarbejdet, hvor vi har en målsætning om at inddrage forældrene så meget som muligt i både aktiviteter som i dialogen om barnet. Derfor har vi sat kommunikationen på dagsordenen, hvor vi stiller skarp på dialog og information.
MinInstitution er Ønskehusets digitale portal, hvor information mellem forældre og børnehave formidles. Dialog derimod er når vi snakker sammen og har øjnekontakt. Dialogen er meget vigtig for os som skal foregå åbent, respektfuld og ligeværdigt samt anerkendene både i forhold til hinandens verdensbilleder og værdier.