VIGTIGT: Ved behov for nødpasning ring 22 82 83 46

Som følge af udviklingen af coronavirus (COVID-19), og myndighedernes kamp for at bremse smittespredningen holder alle daginstitutioner lige nu lukket. I forbindelse med lukningen er der etableret nødpasning. Du kan læse mere om nødpasning på www.aalborg.dk/corona under 'Skole og dagtilbud'.

Daginstitutionen Vesterkær Sogn

Det er Daginstitutionen Vesterkær Sogns mål, at sikre alle børnene de bedst mulige betingelser for en positiv læring og dannelse i et trygt, aktivt og inkluderende miljø.

Inklusion vil sige, at børn føler sig respekteret og værdsat for det, de er, og at vi sikrer børnene personlig, social og faglig udvikling. Børnene skal mødes med respekt, og vi skal tilbyde dem fleksible og udviklingsorienterede miljøer, hvor de oplever sig betydningsfulde i fællesskabet.

Personalet skaber igennem omsorg, engagement og pædagogisk viden et positivt miljø, hvor der gives rum og plads til individuel udvikling.

Det er Daginstitutionen Vesterkær Sogns mål at sikre børnene de bedst mulige betingelser for en positiv udvikling, dannelse og læring.

I vores institution er vi normeret til 12 vuggestuebørn og 29 børnehavebørn, hvoraf 5-8 børn er børn, som kræver ekstra støtte og omsorg i deres udvikling, og derfor er der også tilknyttet ekstra personale. Vi har valgt, at dele børnene op i en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe. Herved kan vi bedre tilgodese børnenes individuelle behov i forhold til deres alder.

Vi er en selvejende institution, der har valgt at holde os udenfor den nye omlægning af ledelsesstrukturen, som Aalborg Kommune har gennemført i 2011, indenfor daginstitutionsområdet.

At vi har bevaret vores funktion som selvejende betyder:

- At vi har en selvstændig ledelse direkte på stedet.
- At forældreindflydelsen er sat i højsædet.