Den Selvejende Institution Børnehaven Valmuen

Hjertelig velkommen!

Vores børnehave er normeret til 26 børn. Dette betyder at vi vipper mellem 23-29 børn i løbet af året.

Børnehaven Valmuen er en af de 10 selvejende institution i Aalborg. Selvejende institutioner er et alternativ til de kommunale institutioner, de selvejende institutioners liv er baseret på vedtægter, som beskriver formål og regler for valg til bestyrelsen. Bestyrelsen er reelt den øverste myndighed og har derfor også - modsat de kommunale institutioner - det økonomiske og juridiske ansvar, ligesom bestyrelsen ansætter og afskediger personalet.

I Børnehaven Valmuen skaber de voksne en omsorgsfuld, anerkendende og udviklingsstøttende atmosfære, så børnene oplever tryghed og mærker, at her er rart og sjovt at være for både børn og voksne. Børnehaven har som mål, at fremme børnenes evne til at indgå i et aktivt fællesskab og derved styrke det enkelte barns selvstændighed og udvikling.

Vi vil give mulighed for oplevelser og plads til barnets egne initiativer, og dermed understøtte lysten til at tage del i læreprocesser og udfolde fantasien, med det sigte, at fremme barnets alsidige og personlige udvikling og trivsel.

Børnehaven er centralt beliggende, med busstoppestedet lige uden for døren, den dejlige Aalborg Lund Skov få hundrede meter væk og Zoologisk Have (hvortil vi har årskort) ligger så tæt på, at vi kan gå dertil. Vi har to dejlige store stuer, som vi gør hyggelige og rare at være i, ved at prioritere udsmykning og med vores tilstedeværelse, at skabe en rar atmosfære. Herudover har vi et tumlerum, et toiletrum, en god gang og en personalestue.

Legepladsen giver gode muligheder for, at børnene kan udfolde sig. Der er en bakke med træer og buske, samt små stier imellem. Børnene har mulighed for at lave huler, hvor de kan gemme sig og være sig selv. Vi har et par klatretræer og nedenfor bakken er der sandkasser, legehus, rutsjetunnel, snurretoppe, kolbøttestang og gyngestativ, samt fliser til at cykel, køre mooncar, sjippe eller spille bold på. Vi har også mulighed for at lave bål på legepladsen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

I Børnehaven Valmuen arbejder vi med ICDP - som står for International Child Development Program. I ICDP har vi fokus på det anerkendende samspil og relationer. ICDP's formål er at videreudvikle vores pædagogiske arbejde og blandt andet at få mere indsigt i samspillet mellem børn og voksne.