OBS!! Vi har fået nyt telefonnummer: 9982 5915

Informationer til forældre omkring covid-19:
Link til Sundhedsstyrelsens pjece: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Information-til-foraeldre-til-boern-og-unge-i-dagtilbud-og-skole
eller se under "Information til forældre" i mappen "Covid-19" under fanen "Dokumenter"


Velkommen til Børnehuset Provstejorden.

Børnehuset Provstejorden er en integreret institution normeret til 32 børn, heraf 12 vuggestuebørn samt 20 børnehavebørn. Vi er placeret tæt på Hobrovej, tæt ved bymidte og motorvej. Børnehuset Provstejorden gemmer sig i et lille grønt område omkranset af store fodboldbaner som naboer samt i gå afstand til skov, å og Aalborg Zoo. Ligeledes har vi en fantastisk kuperet legeplads, med træer, buske og græs, med mange muligheder for bevægelse, fordybelse og aktiviteter.

Børnehuset Provstejorden er en del af dagtilbud Østerådalen, som består af 13 andre institutioner ud over børnehuset. I dagtilbuddet samarbejdes bl.a. omkring økonomi, ledelse, pædagogik, ligesom der er samarbejdsaftaler i forhold til pasning i diverse helligdage/ferier m.m.

I vores institution, løfter vi en opgave i samarbejde med udviklingssafsnittet i forhold til synshandicappede børn.

Vi anvender ICDP som metode - ICDP er en forkortelse af International Child Development Program. Vi arbejder ud fra en anerkendende, relations- og ressourceorienteret tilgang. ICDP bygger på tanken om, at al udvikling sker i relationer, gennem samspillet mellem mennesker og er dermed en relationspædagogik, som sætter fokus på relationen mellem barnet og den voksne. Læs mere om dette og meget mere under fanen "dokumenter".

I Børnehuset Provstejorden har vi fuld madordning for både vuggestue og børnehave og vi har sølvmærke i økologi, hvilket betyder at vores madvarer er 60-90% økologiske. Desuden går vi, så vidt muligt, efter danske varer, da vi gerne vil være med til at mindske mængden af CO2, ved at undgå transporten fra udlandet. Desuden har vi i huset udarbejdet en Måltids- og sukkerpolitik.

AULA starter op den 14. December 2020

16-11-2020

MinInstitution erstattes af AULA - læs vedhæftede informationsbrev og se gerne den lille film :)
\\s301028\N1SDORA\SKRIVEBORD\Intro_brev.pdf