DEN SELVEJENDE INSTITUTION - BØRNEHUSET SDR. SKOVVEJ

Vi er en selvejende døgninstitution, hvor ansatte fra Aalborg Universitets Hospital har fortrinsret til størstedelen af pladserne. Vi er en ud af 10 selvejende institutioner i Aalborg kommune. En selvejende institution er et alternativ til de kommunale institutioner. De selvejende institutioner er baseret på vedtægter, som beskriver institutionens formål og fastsætter regler for valg til bestyrelsen. Bestyrelsen er reelt den øverste myndighed og har derfor også - modsat de kommunale institutioner - det økonomiske og juridiske ansvar, ligesom bestyrelsen har til opgave at ansætte / afskedige personale.

I Børnehuset Sdr. Skovvej har vi udover almindelig åbningstid, aften/ døgn og weekend åbnet. Vi har 23 vuggestuepladser og 36 børnehavepladser. Vi har 5 pladser til andre forældre end sygehuspersonale, der har brug for den udvidede åbningstid.
Den udvidede åbningstid kan kun benyttes ved et arbejdsmæssigt pasnings behov.

I Børnehuset Sdr. Skovvej sikrer vi en tryghed for børnene og forældrene, ved at børnene bliver afleveret samme sted, hos det samme uddannede personale hvad enten de kommer i almindelig dagtid eller i aften / weekend. I Børnehuset Sdr. Skovvej kan man komme og hente sit barn på alle tidspunkter af døgnet. Vi tilbyder også at man kan komme før og efter en vagt og sove sammen med sit barn / børn. Desuden kan man med kort varsel få sit barn / børn passet om aftenen/natten eller i weekenden. Vi tilbyder stor flexibilitet, for at sikre, at forældrene ikke skal haste fra en patient / operation, fordi barnet / børnene skal hentes til et givent tidspunkt.
Yderligere kan man have søskende med op til 10 år, for en mindre betaling.

Vi ligger centralt i Aalborg, tæt på sygehuset, byen og skoven. Vi har dejlig lyse og rummelige lokaler og en stor skøn legeplads. Gennem vores pædagogiske arbejde sikrer vi et sundt og trygt læringsmiljø for børnene, i udviklende rammer. I hverdagen arbejder vi på to etager opdelt i 4 stuer. På 1. sal, er de 0-3 årige i vuggestuen fordelt på Krudtuglestuen og Troldeungestuen. I stuen etagen er de 3-6 årige på henholdsvis rød og blå stue. Vi har meget fokus på overgangen fra vuggestue til børnehave med besøg og fælles aktiviteter.

I hverdagen arbejder vi på begge etager med udgangspunkt i et årshjul med fokus på dagtilbudslovens 6 læreplanstemaer, fordelt på to måneder af gangen. Derudover er sprog, sundhed og forældresamarbejde gennemgribende for hele året. Vi udarbejder løbende SMTTE-modeller for hvert tema, for at planlægge, dokumentere og analysere på vores aktiviteter.

I Børnehuset Sdr. Skovvej serveres der økologisk mad i vuggestuen og i døgndelen som dagligt forberedes af vores faste ernæringsassistent. Vi har fået tildelt et sølv økologisk spisemærke.

Sidst men ikke mindst står vi til rådighed, hvis der skulle opstå en katastrofe i og omkring Aalborg (Aalborg Kommunes beredskabsplan).

En pasningsform som er nødvendig for et moderne samfund, der forventes at fungere hele døgnet.