VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN ROSENGÅRDEN.
Rosengården er en 3-6 års institution, med en normering på 42 børn. Børnehaven er 47 år gammel og blev i 2010 totalt renoveret. Vi bor i nærheden af store grønne områder med let adgang til bus. Vi har en dejlig, udfordrende legeplads, med grønne planter/træer/blomster og hyggekroge.

Børnehaven Rosengården er en del af dagtilbud "Østerådalen", som består af i alt 14 institutioner. Vi samarbejder omkring økonomi, ledelse, pædagogik og har fællespasning bestemte dage om året, ligesom vi også har fællesaktiviteter målrettet både børn og personale.

I Rosengården arbejder vi anerkendende og inkluderende. Vi har en dagligdag, som er struktureret, men med plads til det spontane. Vi møder børnene med omsorg og nærvær, og prioriterer at skabe tryghed for børn og forældre.
Vi gør vores bedste for at alle børn, forældre og personaler skal trives i Rosengården.

Juni 2019.
På baggrund af den seneste tids fokus på tilsynsrapporter på 0-6 års området, har vi valgt at lægge nyeste tilsynsrapport til offentliggørelse på vore hjemmeside. Såvel bestyrelse som personale har været involveret i tilsynet og har været orienteret om tilsynsrapportens indhold og resultater.