Velkommen til Børnehaven Hellasvejs hjemmeside.

Nedenfor finder du en kort beskrivelse af hvad Børnehaven Hellasvej er for en børnehave og hvad vi ligger særligt vægt på. Hvis du har brug for flere oplysninger end dem du kan finde her på siden, er du velkommen til at kontakte os eller komme på besøg.

Vi er en børnehave normeret til 40 børn, der ligger tæt på Klarup skole og dus tilhørende dus -ordninger.

I børnehaven er vi inspireret af Reggio Emilie filosofien. Ifølge Reggio Emilia filosofien er børn født med mange potentialer for udvikling. Vi forsøger at stimulere disse potentialer ved at arbejde i mindre grupper at arbejde projektorienteret frem for produktorienteret. Vi mener, at vi derved bliver bedre til at støtte det enkelte barn i sin nærmeste udviklings zone. Yder mere arbejder vi med fri for mobberi, og med ICDP som er en relations og resurseorienteret tilgang til børn.

Læs mere om Fri For Mobberi her:
http://www.friformobberi.dk/article/om-fri-mobberi/content/hvad-er-fri-mobberi

Vi er i 2014 og tre år frem, sammen med 16 andre institutioner i Aalborg kommune, med i et projekt der hedder "Kroppen på Toppen med naturen som læringmiljø og et aktivt friluftsliv", hvor vi går på opdagelse, undersøger og fordyber os sammen med børnene og derved bruger naturen som et aktivt læringmiljø.

Børnehaven er funktions opdelt, så hvert rum har sine specielle aktivitetmuligheder. Vi har respekt for det enkelte menneskes særpræg, og vi giver plads til forskellighed. Medbestemmelse, omsorg, varme og nærhed er en naturlig del af vores hverdag. Vi stimulerer, respekterer og giver rum for de venskaber som børn knytter. Vi vægter tid og plads til leg meget højt.

Inden jeres barn starter på Hellasvej, inviterer vi til en opstartssamtale, så vi sammen kan sikre en god start i børnehaven.

Venteliste og optagelse i børnehaven forgår via Pladsanvisningen.


Vi glæder os til at samarbejde med jer og jeres barn/børn.


Venlig hilsen
Personalet på Hellasvej
Lidt fra hverdagen :)

20-05-2020

Skolegruppen har været på fisketur til Romdrup, hvor de fandt både fisk, igler og frøer. Mellemgruppen bygger videre på insekthotellet, så vi håber der snart er nogle som flytter ind. Yngste har lavet flere zombier af børnene og løbet bliver i næste uge

Lukning pga. coronavirus

25-03-2020

Som følge af udviklingen af Coronavirus holder vi lukket. I kan læse mere om nødpasning på www.aalborg.dk/corona under 'skole og dagtilbud VIGTIGT: Ved behov for nødpasning ring 2520 0764

Lidt fra hverdagen

08-11-2019

Til vores fælles samling er temaet natur, udeliv og science. Fokus er på pinde og vi har lavet figurer, gået på forhindringsbane med en pind på hovedet og opmålt pinde. På legepladsen er der lavet vandfald og hoppet i pytter.


Tilsynsraport 2017

06-06-2019

På baggrund af det fokus der har været på kvaliteten i daginstitutionerne har Aalborg Kommune besluttet, at nyeste tilsynsrapport fra det pædagogiske tilsyn offentliggøres på institutionernes hjemmeside.
\\s301027\N1SMAAG\SKRIVEBORD\360.18451137pædagogisk tilsyn Børnehaven Hellasvej 2017.docx

info til de kommende skolebørn se vedhæftet

27-03-2017

Datoer der er vigtige for kommende skolebørn
Info om besøgsdatoer - kommende skolebørn.pdf

info til de kommende skolebørn se vedhæftet

19-12-2016

info til kommende skolebørn
Info-møde jan 17 vedr skolestart aug 17.pdf