Som følge af udviklingen af coronavirus (COVID-19), og myndighedernes kamp for at bremse smittespredningen holder alle daginstitutioner lige nu lukket. I forbindelse med lukningen er der etableret nødpasning. Du kan læse mere om nødpasning på www.aalborg.dk/corona under 'Skole og dagtilbud'.
Du kan ringe til pædagogisk leder Inge Trude på tlf. 25200906


Velkommen til Daginstitutionen Hellebælle.

Daginstitutionen Hellebælle er en kommunal og aldersintegreret institution beliggende i Klarup. Børnene er i alderen 0-5 år, fordelt på en vuggestuegruppe og to børnehavegrupper. Hellebælle blev bygget i 1994 og ligger på toppen af et naturskønt område/boligområde i Klarup.

I Hellebælle arbejder vi for at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi ser børnene som ligeværdige mennesker med ligeværdige rettigheder til at blive set, hørt og opleve sig betydningsfulde. Vi arbejder for at alle børn føler sig som en del af et fællesskab og oplever tryghed og tillid. Vi er optaget af at skabe læringsmiljøer hvor legen er grundlæggende og hvor demokrati, medbestemmelse og medansvar er vigtige faktorer i børnenes hverdag. Vi vægter en god atmosfære og stemning mellem børn, forældre og personale. Vi ser forældrene som aktive medspillere i deres barns liv og vi vægter forældresamarbejdet meget højt.

I vuggestuen er der 10 børn, to pædagoger og en pædagogstuderende. I vuggestuen arbejder vi meget med de nære relationer, tryghed og forudsigelighed. Vi hjælper og støtter børnene i at blive harmoniske, selvhjulpne og i at skabe sociale relationer.
I vuggestuen kan børnene lege med b.la. dukker, legekøkken, biler, småbørnslegetøj, tumle i puder og rutche på rutchebane. Der er ligeledes masser af bøger og mulighed for kreativitet. Vi er ude hver dag - hvor vi nyder alle de sanselige oplevelser som naturen, på magisk vis tilbyder - året rundt.
I vuggestuen synger vi ofte og vi prioritere afslapning med bøger og stille musik.
I vuggestuen serveres fuld forplejning. Vi har sølvmærke i økologi (sølvmærket = 60-90% økologi) og vi efterlever fødevarestyrelsens anbefalinger for sund kost i daginstitutioner.

Børnene i børnehavedelen er fordelt på Stjernestuen og Månestuen. I børnehaven arbejder vi rigtig meget med de gode relationer og det gode læringsmiljø der fordre trivsel, udvikling og fællesskab. På stuerne kan børnene b. la lege med biler, ridderborg, action figurer, barbiedukker, i dukkekrogen, konstruktion ol. Børnene kan på begge stuer ligeledes spille spil, hygge med bøger og kreativitet. Vi prioritere afslapning med bøger og stille musik eller gode historier.
Fra 6. januar 2020 serveres der frokost til alle børnene i Hellebælle. Vi servere ligeledes økologisk mælk enten til frokost eller til et mellemmåltid.
I børnehavegruppen har vi en forældrebetalt frugtordning. Frugten er økologisk og serveres på mindre frugtfade formiddag og eftermiddag. Vi servere ligeledes forskelligt brød i forbindelse med frugten.

Vores store alrum er et fleksibelt rum. Det er indrettet til motoriske udfoldelser med en stor madras, balancebom og meget andet motorik legetøj. Der er ligeledes mulighed for mere stille aktiviteter, spil, tegne, hygge, ol.

I Hellebælle er legepladsen åben hver dag fra kl. 08.30-15.30 hvor der også er voksne ude. Vi har en spændende og hyggelig legeplads med cykelbane, lille boldbane, træer og buske, sandkasse og gynger. Vi er meget optaget af naturen og vi inspireres til mange spændende naturaktiviteter. Vi ser legepladsen som et spændende læringsrum med masser af mulighed for udfoldelse, fordybelse og sjove, vilde lege og aktiviteter.

Ved at klikke på dette link, kan I se en lille videofilm omhandlende hverdagslivet og pædagogikken i Daginstitutionen Hellebælle:
https://youtu.be/ZJqd2Pjbssk

Kommende aktiviteter

2/6 Velkommen til Frederik
I dag siger vi velkommen til Frederik der er 2. praktik pædagogstuderende. Frederik skal primært være tilknyttet vuggestuen. Han skal være her i perioden juni til 30. nov. 2020
2/6 Velkommen til Tina
I dag siger vi velkommen til Tina der er 3. praktik pædagogstuderende. Tina skal primært være tilknyttet børnehaven/Månestuen. Hun skal være her i perioden juni til 30. nov. 2020

Galleri

Her kan du følge med i hvad vi laver, du kan løbende se og downloade billeder fra diverse arrangementer.