Velkommen til Børnehaven Børnely.

Her kan du finde information om vores Børnehave. Vi håber, at disse informationer kan være med til at give kommende forældre et indblik i vores hverdag.
Børnelys primære opgave er i tæt samarbejde med jer forældre, at motivere og udfordre børnene til livsglæde og lærelyst, medvirke til at børnene opbygger selvværd og selvtillid, skabe læringsmiljøer hvor børnene trives, skaber venskaber samt nære sociale relationer og ikke mindst give dem mulighed for at opbygge gode fællesoplevelser.
Et godt sted at være barn: I Børnely sætter vi medmenneskelighed, respekt og anerkendelse for hinanden højt. Vi prioriterer udeliv og fællesoplevelser højt.
Børnely er beliggende i den sydlige del af Mou by, tæt på landlige og naturskønne omgivelser. Vores nærmiljø giver rig mulighed for aktiviteter i naturen.
Børnely er en aldersopdelt institution med plads til 35 børn. Aldersopdelingen er for os en pædagogisk arbejdsmetode, som bevirker at vi kan målrette vores pædagogiske aktivitet bedst muligt ud fra børnenes udvikling, alder og interesse. Vi er opmærksomme på at der også skal være tider i løbet af dagen, hvor børnene er sammen på tværs af alder. Dette vil typisk ske om morgenen, om eftermiddagen samt i ferie perioder. Netop for at skabe nære sociale relationer og opbygge gode fællesoplevelser.
Aldersopdelingen i Børnely kommer til udtryk ved, at vi er opdelt i 3 grupper fordelt på to afdelinger - Spiren og Mælkebøtten. Spiren er Børnelys modtagergruppe. Her begynder alle nye 3 årige. På Spiren er der tilknyttet en pædagog samt en pædagogisk assisten. Spirer børnene flytter efter alder og udvikling samt i tæt dialog med jer forældre løbende på Mælkebøtten.
På Mælkebøtten er børnene fordelt på 2 grupper - Rød og Gul. Her har hver gruppe en fast kontaktpædagog. Kontaktpædagogen er den som holder samling og spiser madpakker med sin gruppe. Det er kontaktpædagogen som har den ekstra pædagogiske opmærksomhed på sin børnegruppe, samt den primære kontakt til jer forældre.
I Børnely ser vi forældrene som et meget vigtigt fundament i barnets liv. Vi ser forældrene som en ressource omkring barnet. Vi inddrager forældrene og prioriterer et åbent, tæt og positivt samarbejde.
I Børnely har vi en stor legeplads. Her bor vores 7 skønne høns. Vi har også en boldbane, svævebane, cykelbane, bakker og træer. Vi ser vores legeplads som et stort og spændende læringsrum med rig mulighed for udfoldelse, fordybelse, udfordringer samt sjove, vilde lege og aktiviteter.

På nedestående link kan i se en film om Børnelys hverdag:)
https://www.youtube.com/watch?v=OULcpkx5bBw&feature=youtu.be

Har I spørgsmål eller er der noget som I er blevet nysgerrig på, er I meget velkommen til at kontakte os.
Mange hilsner fra personalet i Børnely.