Kongerslev Hurlumhejhus er beliggende i den sydlige del af kommunen, nabo til Lille Vildmose.
Børnene er opdelt i 3 blandede grupper - på hver gruppe er der 1 - 2 faste medarbejdere.
Kongerslev Hurlumhejhus er indrettet med 1 stort grupperum til hver gruppe - endvidere er der mange værkstedsrum, eks. "Vildbasserum", "kreativt værksted" og "sang og motorik".
Vores legeplads er meget stor og indrettet under hensyntagen til både store og små børn, og indrettet så den tilgodeser mange forskellige muligheder - eks. "gode klatretræer og buske, hvor børnene kan lege i mindre grupper", "natur/teknik hus" - endvidere er der mange forskellige niveauforskelle, som giver børnene mange motoriske udfordringer - vores legeplads bruges dagligt i alt slags vejr
I Kongerslev Hurlumhejhus ønsker vi at skabe et trygt miljø for børn, forældre og personale, hvor ærlighed, åbenhed, loyalitet og gensidig respekt er i centrum.
Personalet lægger vægt på at være nærværende, lyttende og rummelige med stor respekt for det enkelte barns forskelligheder.
Vi ønsker at give børnene muligheder for individuel udvikling gennem forskelligartede oplevelser og udfordringer.
Vi har forældrebetalt brød - og frugt ordning til 82 kr. / måned i 11 måneder. Der kan ydes hel eller delvis friplads til ordningen - som naturligvis er frivillig - der har dog altid været 100 % tilslutning.
Kongerslev Hurlumhejhus tilbyder morgenmad dagligt mellem 6,15 og 7,30.
Vi lægger stor vægt på forældresamarbejde, sammen skal vi sikre børnenes læring og udvikling.

Nyhedsbrev nr. 4.

18-05-2020

Der er nyhedsbrev tilgængeligt i dokumenter.
\\s301027\N1SJDH\SKRIVEBORD\gradvis genåbning\nyhedsbrev 4 genåbning.docx