Gammeldags - på den fede måde
I børnehaven Kolloparken kender vi hinanden alle sammen, og Koen Kollo kender os allesammen allerbedst. Vi ved, at du er vild med at klatre i træer, men ikke vil have "pigelus", elsker leverpostej, men ikke kan tåle tomater og allerhelst vil hentes af bedstemor.
Kolloparken ligger i et villakvarter, og vi er normeret til 40 børn. Vi har en skøn stor legeplads, hvor der er plads til de store armbevægelser, men også plads til at gemme sig og "blive væk" i de utallige huler og hemmelige kroge.
Vi er en traditionel, stueopdelt børnehave, hvor "Basserne" og "Krummerne" har hver deres stue. Derudover har vi en tværgående gruppe for kommende skolestartere. Vi har en del funktionsrum bl.a. et stort lækkert puderum, dukkekrog og kreativt værksted.
I børnehaven Kolloparken er ICDP det bærende element i mødet med børn og voksne. Vi arbejder bevist med samspilstemaerne, både i "Her og Nu"- mødet, men også der, hvor der går en pædagogisk refleksion forud. Vi skaber udviklingsstøttende relationer for at styrke det enkelte barns læring. Vores pædagogiske praksis begrundes i faglige overvejelser og vi har fokus på, hvad der rør sig i det enkelte barn samt i hele børnegruppen. Vi bruger videoanalyse, som et redskab til at synliggøre, bevidstgøre og udvikle den pædagogiske praksis.
Kolloparken er et hus med en fast rytme. Vi forsøger at sætte tempoet lidt ned og derved give børnene nærvær og tid til fordybelse. De daglige rutiner inddrages som en aktiv del af den pædagogiske praksis, hvor vi bl.a. vægter legen højt. Vi differentierer mellem voksenstyret leg, hvor vi går forrest, børnestyret leg, hvor vi går ved siden af/bagved og den frie leg. Legen bidrager til de sociale relationer og de betydningsfylde fælleskaber, som vi mener har grundlæggende betydning for et godt børneliv.
Vores pædagogiske arbejde er inspireret af Reggio Emilia filosofien. Her er dokumentationen af de processer børn og voksne er essentielle. Desuden vi arbejder vi projektorienteret, lader børnenes initiativer/perspektiver være styrende for de aktiviteter vi sætter i gang. På den måde planlægge vi efter, hvad børnene er optaget af og hvilken vej de viser os, at projektet skal gå. "Rummet som den 3. pædagog" er væsentlig i Reggio Emilia filosofien. Den rigtige indretning frigiver tid, der kan bruges med børnene. Tingene skal være tilgængelige, så de inspirerer og motivere børnenes fantasi.
I Kolloparken bruger vi IT som et pædagogisk redskab. Vi har programmerings robotter, elektroniske forstørrelsesglas mv. Alt samen noget, der kan understøtte børns nysgerrighed og give dem erfaring med It.
Vi vægter den "Røde tråd" fra modtagelsen fra dagplejen, til den gode overgang til skolen. Alle tre børnehavealdre (yngste, mellem, ældste) er vigtige, og vi arbejder med de forskellige målgruppers kompetencer, læring og udvikling.
Forældrene er en afgørende ressource i forhold til deres barns trivsel og udvikling, derfor vægter vi det tætte samarbejde højt.
Forældrene skriver blandt andet om os:"Den er helt fantastisk, masser af aktiviteter for børnene, god madordning, super gode ansatte, dagens barn, fødselsdags ritualer. " "Plads til gamle værdier og plads til forskellighed", "Hjemmelig hygge, med børnene i fokus",
Er du blevet nysgerrig så kik forbi eller læs mere om ICDP, Lærerplaner og Perspektivplan under dokumenter på vores hjemmeside.

Fælles fødselsdag for maj Børn

20-05-2020

Torsdag d. 28 maj holder vi fælles fødselsdag -til eftermiddagsmad, for de børn der har fødselsdag i Maj. Det er William, Magnus V, Vilma og Asmus Emil.