Den pædagogiske idrætsdaginstitution Spiloppen er opført i 2009. Den er beliggende i udkanten af Frejlev, tæt på naturen og i gå afstand til mark, skov, grusgrav mm.
Institutionen er indrettet med store lyse rum, hvor der er plads til bevægelse, leg og liv. Der er en stor åben legeplads med bakket terræn, spredt beplantning, græs arealer og legeredskaber.

Spiloppen er certificeret idræts daginstitution via DIF og VIA UC

En idrætsdaginstitution er en institution, hvor personale, bestyrelsen og forældrene bevidst udvikler institutionen således, at hele personalegruppen har en pædagogisk idrætsbevidsthed.
Barnets verden er bevægelse og handling i en sådan grad, at man kan sige at barnet tænker med kroppen.
Her i Spiloppen starter det i vuggestuen og fortsætter ind i børnehaven. Børn der har styr på deres krop, er mere åbne for læring. Når børn allerede fra vuggestuen bliver mødt af pædagoger der kan lide at bruge deres krop, smitter det af på børnene, og de vil opleve glæde ved at være i bevægelse.
Pædagogisk idræt står for fysisk aktivitet som er målrettet det målgruppen har behov for udviklingsmæssigt. Dvs. med didaktiske overvejelser og alsidighed for øje.
Kroppen medtænkes og tilgodeses hele tiden, fordi vi tror på, at det er en forudsætning for optimal udvikling og læring og fordi børn som udgangspunkt er kropslige.
Det er vores opgave at etablere en hverdag, der giver mest mulig plads til børnenes individuelle kropslige udfoldelser, og at pædagogiske idrætsaktiviteter har elementer af leg med grundlege, rollelege og regellege, af bevægelse med sanser, motorik, rytme og koordination, og af idræt med trille, rulle, kravle, gang, løb, hop, spring, klatring, kast og elementer af konkurrence og kamp.

Vi har fokus på følgende kerneværdier:
De 4 fokuspunkter:
Fysisk, psykisk, social og kognitiv.
Vi arbejder med nuanceforskel i deltagelse.
Kodeordet er: Bevægelsesglæde/aktivitetsglæde = oplevelse, fordybelse, udfordring, en given sig hen i nuet, mestring.

Personalet arbejder desuden målrettet med relations kompetencer, ud fra en anerkendende og ressourceorienteret tilgang til børnene. Metoden benævnes ICDP, hvilket er en forkortelse af International Child Development Program.
Det betyder, at personalet i arbejdet med børnene sætter fokus på:
. Tryghed, omsorg og nærvær
. Børnenes styrker
. At børnene bliver set med de muligheder de har
. At de voksne tager ansvar for samværet med børnene
Vi forsøger at "gribe" børnene i at gøre det rigtige frem for at fortælle dem, at de ikke opfører sig ordentligt.

Vi arbejder ud fra, at alle børn skal understøttes i deres udvikling på forskellige niveauer.
Vores mål er at sikre alle børn lige muligheder i børnehaven, derfor tager vi udgangspunkt i det enkelte barn og dets behov.
Dette vil altid ske i nært samarbejde med forældrene, og eventuelle eksterne samarbejdspartnere.
Dette kræver en stor grad af engagement, indfølingsevne, og relations kompetence hos personalet.

Metoderne er bl.a. video-analyse, de 8 samspilstemaer og "logbøger" (beskrivelse af arbejdsmetode kan fås ved henvendelse til personalet). Der udarbejdes udviklingsplaner ud fra ovenstående.
ICDP metoden har fokus på lydhørhed og empati hos omsorgsgiver.
Udgangspunktet er en bevidstgørelse af omsorgspersonens allerede eksisterende kvaliteter, i samspillet med barnet, og gennem fokusering opnå bevidstgørelse af disse, og lade dem brede sig "som ringe i vandet".
Metoden bygger på 8 samspilstemaer:
Samspilstema 1-4: kvaliteter i samspil, der understøtter følelsesmæssig kommunikation
Samspilstema 5-8: kvaliteter i samspil der har betydning for formidling af læring

Som en af de få institutioner i Aalborg Kommune tager vi årligt på en 3 dages koloni til Tversted.

Alle børn og voksne fra børnehaven deltager samt de store børn (dem der er fyldt 2 år) fra vuggestuen

Målet med kolonien er bl.a. at styrke børnenes relationer med hinanden på tværs af alder og grupper.

Kommende aktiviteter

30/11 Ældstegruppen på tur/relationsgrupper
Vi går på tur - nogle dage er alle afsted, andre dage er det relationsgrupperne

Galleri

Her kan du følge med i hvad vi laver, du kan løbende se og downloade billeder fra diverse arrangementer.